Kvindeegen

Her midt i landsbyen lå endnu omkring år 1900 byens gadekær – men det var efterhånden ved at gro helt til.

I 1908 da kvinderne fik kommunal valgret blev to kvinder, Karen Dahl Jensen og Kristine Bjerre, valgt ind i Sognerådet.

Den 15. juni 1915 fik kvinderne valgret til folketing og landsting, og for at fejre og huske dette store fremskridt i demokratiets historie, besluttede kvinderne i Aale sig for at plante et egetræ.
Nogle af de lokale forkæmpere for kvindernes rettigheder, Mette Marie Juul, Karen Thulesen, Ellen Bank og Thyra Josefsen, tog initiativ til at rydde op her på stedet.
Mette Marie Juul var formand for den lokale afdeling af Dansk Kvindesamfund.

Der blev rejst et stendige – der blev plantet rundt om – og en mindesten sat i diget.

Mændene indtager pladsen under Kvindeegen
Mændene indtager pladsen under Kvindeegen
I 1920’erne opstod ideen om indrette et bystævne omkring egen.

I landsbyfællesskabets tid var bystævnet stedet, hvor bønderne i byen samledes for at tage fælles beslutninger.

For at lave det nye bystævne blev samlet en sten fra hver af de oprindelige 12 gårde og 4 boelssteder i Aale.
Den 17. sten kom fra præstegårdsforpagteren.

Kvindeegen og bystævnet er i dag et hyggeligt sted, hvor man kan tage et hvil i skyggen af det store egetræ.

Se placeringen af QR-koder i Aale og omegn: Kort over Aale