Kategori: Bjerre

Uge 44 – Bjerre 60 kV

Bjerre Mühle

Bjerre Mølle (Bjerre Mühle) ist eine achteckige niederländische Windmühle, deren Holzrahmen mit roten Ziegelsteinen verkleidet ist. Die Mühle ist 1860 gebaut, und am 20. Oktober war die Mühle zum Mahlen von Getreide in drei verschiedenen Mahlgängen bereit, wurde aber erst

Bjerre Mill

Bjerre Mølle (Bjerre Mill) is an octagonal Dutch windmill, whose wooden frame is roofed with red tiles. The mill is built in1860, but was first appraised by the fire insurance company in 1865. The 20th October 1860 the mill was

Uge 41 – Postament på Bjerrelide

På det højeste punkt på marken øst for Purhøj står et geodætisk postament (sokkel) også kaldet en trigonometrisk station. Punktet er et fixpunkt anvendt i kortlægningen af Danmark og står i 121 meters højde. På toppen er en lille plade,

Cyprianus – og mølleren i Bjerre

En møller i Bjerre var en mester i den sorte kunst og ejede Cyprianus. Engang havde en bonde fra Aale stjålet en økse fra ham, men han måtte ved midnatstid bringe den tilbage, og han førtes på denne tur så

Etiket: ,

Uge 19 – Bjerrelide og Galgebakken

Fra Bråvej mellem Stenderup og Bråskov er der vidt udsyn over landskabet mod nordøst med Bjerrelide og Galgebakken. Der er et “Spor i landskabet” fra Bjerre og op omkring bakken – en dejlig tur med en fantastisk udsigt. Læs mere

Uge 10 – Voldstedet Bjerre Engsø

Forårssol og lærkesang ved Bjerre Engsø. Her ligger et middelalderligt voldsted, hvor der har ligget en forgænger for Møgelkær Hovedgård. Der er adgang fra parkeringspladsen på Møgelkærvej – via en sti ind over marken og hen langs Skjold Å. Læs

Etiket:

Uge 9 – Bjerre Mølle

Bjerre Mølle var aktiv fra 1860 til 1955. Man kan komme ind i møllen og se det spændende indre. Her er der mere information og gamle billeder. Møllen er den eneste teglbeklædte mølle, der er bevaret i Danmark.

Etiket:

Herreder

Inddelingen af landet i herreder går sikkert helt tilbage til vikingetiden. Herred kommer måske fra “hær-ridt”, dvs. at man fra dette område skulle stille med et bestemt antal ryttere til kongens hær. Herredet har været en retskreds med domstol og

Bjerre Mølle

History in English Geschichte in Deutsch Bjerre Mølle er en ottekantet hollandsk vindmølle, hvis træskelet er tækket med røde teglsten. Møllen bærer årstallet 1860, men blev først takseret til brandforsikringen i 1865. Den 20. oktober var møllen klar til at

Etiket:

Mountain Bike bane

På initiativ af Skov og Naturstyrelsen Ole Klitgaard og Bjerre Lokalråd Jan Simris blev ideen om en MTB bane udtænkt i september 2009. Bjerge skov er en statsskov og har et stort besøgstal ved Elvedam, Bjerre Engsø og Sydskoven. Bjerge

Karens Lyst

I 1920’erne – 30’erne hed gården ”Sindsro”. Der var café i havestuen og dansant om sommeren, samt grundlovsfester og møder. Haven bagved gården gik lige op til skoven, hvor der i 30’erne blev spillet komedie (dilettant) bl.a. ”Elverhøj”. Der findes

Johannes Bænk

Denne bænk er sat op i starten af 1900-tallet på foranledning af lærerinde Johanne Holm, som var lærer på Bjerre Skole og datter af lærer P. A . Holm, Bjerre Skole. Bænken vedligeholdes af frivillige i Bjerre og Bjerre Lokalråd.

Galgebakken – Bjerrelide

På Bjerrelide i den vestlige ende, findes Galgebakken. Her blev forbrydere henrettet – tyveknægte blev hængt med tyvekoster på ryggen og mordere blev halshugget. Den sidste henrettelse på Bjerrelide var morderen Søren Bundgård Rasmussen, der blev halshugget d. 16. december1856.

Fynbogården

“Fynbogården” er en bindingsværksgård fra 1770, hvor den blev bygget af tilflyttere fra Fyn. Først i 1900-tallet boede der en Rasmus Hansen på gården. Om ham fortælles der, at han var meget dygtig til at brygge gammeløl, som er en

Dommergården

”Dommergården” er opført omkring 1854 som bolig og kontor for herredsfogeden. Dengang hed huset ”Aldershvile”. Dommergården har huset herredsfogeden til 1919, hvor retsplejeloven fra 1916 trådte i kraft og retsinstansen flyttes til Horsens. 1919 til 1942 var Dommergården bolig for

Bjerre Skole

Den ældste skole i Bjerre er bygget i 1776 på adressen Holmen 12a, og den tilhørende degn boede på Neder Bjerrevej 1. På grunden Holmen 8, har der gennem tiderne ligget 3 skoler. Den første blev bygget i 1860. Den

Etiket:

Bjerre Kirke

Bjerre Kirke er en frådstenskirke i romansk stil, hvis ældste dele kan dateres helt tilbage til omkring/før år 1200, tårnet er lidt yngre. I 1600-tallet havde kirken mange vekslende ejere (tilhørte to gange Skerrildgård), og i 1687 afhændede Kronen kirken,

Etiket:

Samarbejde om lokalhistorier

Der er flere lokalhistorier på vej ud i den digitale formidling. Lokale kræfter fra Stenderup, Bjerre, Barrit-Vrigsted, Stouby, Hornsyld og omegne har samlet historier og billeder og Kend din landsby har lovet at gøre dem klar til deres nye liv

Top