Johannes Bænk

Denne bænk er sat op i starten af 1900-tallet på foranledning af lærerinde Johanne Holm, som var lærer på Bjerre Skole og datter af lærer P. A . Holm, Bjerre Skole.

Bænken vedligeholdes af frivillige i Bjerre og Bjerre Lokalråd.

Fra bænken ses Bjerre Engsø – et naturgenopretningsprojekt (beskrevet ved søen, længere fremme).