Kategori: Stenderup

Uge 50 – Lystrup Trelde

I Lystrup Trælleskov ved Stenderup holdt røvere og ugerningsmænd til omkring år 1800 og voldte beboerne megen ulempe. På dette sted gik der en vej fra Lystrup til Boller ind over markerne, og her lå røverne – ifølge hvad der

Hedenstedvej 14

Huset er fra 1892 og har haft mange forskellige ejere og funktioner igennem tiden. Her har tilflyttere begyndt deres virke, for så senere at etablere erhverv et andet sted i byen. Nævnes kan: Skræddermester Jørgen Jørgensen 1892. Malermester Jens Christian

Bråvej 6

Mtr. Nr. 12h – 28b Ved at frastykke et stykke jord fra Bråvej nr. 4. og erhverve et stykke gadejord fra lodsejerne i Stenderup By var der lige plads til et hus. Herpå opførte Murermester Niels Bornemann Christensen i 1932

Hedenstedvej 38 – Centralskolen

Den 30. oktober 1961 indviedes Stenderup Centralskole, en syv klasses skole for hele Urlev – Stenderup kommune. Hermed blev fire skoler til en skole, der havde 150 elever og syv lærere. Landsbyskolerne i Bækkeskov, Spettrup, Brå og den gamle Stenderup

Etiket:

Ørnstrupvej 103 – VIBO – Husmandsbrug og Skomager

Et husmandsbrug fra 1853 på 2,4 hektar og 11. ejere igennem tiden. En af ejerne fra 1905 til 1923, Skomager Christian Peter Rasmussen, drev ved siden af landbruget Skomagerforretning med salg og reparation af fodtøj. Skomager Rasmussen opførte det nuværende

Lystrupvej 1 – Sygekassekontor og herreskrædderi

Huset er fra 1899 og har igennem tiderne haft mange ejere. Landpost Therkel Madsen køber huset i 1938 og havde her kontor for Urlev – Stenderup sygekasse. Huset afhændes i 1957 til Skræddermester Reimar Nielsen, der flytter sit skrædderi med

Lystrupvej 5 – Aldershvile

Alderdomshjem for Urlev – Stenderup kommune Gårdejer Hans Hansen bygger i 1916 huset til beboelse efter at have solgt sin gård nr. 7. af de gamle stamgårde i Stenderup. En ugift datter Ane Hansen flytter med og efter hendes død

Hedenstedvej 6 – Vognmandsforretning

Huset er fra 1931 og bygget af landpost Mads Peter Rasmussen (Mads post). Enken Anna sælger i 1960´erne huset til Vognmand Jens Carl Christensen, der har overtaget sin fars vognmandsforretning på Hedenstedvej 36. En blandet forretning, der efterhånden overgår til

Hedenstedvej 22 – Formandshuset

Huset er oprindelig bygget i forbindelse med etablering af Horsens-Juelsminde Jernbane 1884 – 1957. Men da der ikke kom jernbanebomme ved vejoverskæringer i Stenderup blev huset tjenestebolig for baneformanden og fungerede som sådan, indtil jernbanen blev nedlagt. Herefter overgik huset

Stenderups stamgårde

1. Skoleembedet 4. Annexgaarden 5. Duegaarden 6. Stenderupgaard 7. ”Gård nr. 7” 8. ”Gård nr. 8” 9. Lysegaarden 10. Østergaard 11. Rikkesgaard

Landsbyfortet (Torvet) i Stenderup

Torvet og det omliggende areal her i Stenderup er det gamle landsbyforte – en fælles umatrikuleret (ingen ejer) landsbyjord omkranset af gårde og huse. Her var byens to gadekær, et på hver side af vejen lige før vejkrydset Lystrupvej og

Smedevænget 1-3

I Stenderup ejerlav er der registreret tre smedjer i 1800 tallet, en på ejendommen ”Vinkeldal” Sdr. Aldumvej nr. 15 og to i ”Vandborg” af noget mindre format, Ørnstrupvej nr. 91 og 178. I år 1900 etablerer Smedemester Søren Peter Winther

Transformator Tårnet

Dette var Bjerre – Hatting Herreders Højspændingsanlæg BHHH Da det hvide lys kom Det hvide lys kom til Stenderup i perioden 1918 – 1920. BHHH blev stiftet den 18. april 1918 og derefter blev der lidt efter lidt tegnet medlemskab

Den spanske soldatergrav

Det har altid heddet sig blandt folk på egnen, at en spansk soldat var blevet begravet i Fuglkær. Forhistorien er den, at i 1808 fører Danmark krig imod England og har indgået en alliance med kejser Napoleon Bonaparte af Frankrig.

Etiket:

Bråvej 9 – Stenderup Teglværk og fabrikant villa

Stenderup kom på det industrielle landkort med teglværket, som var ejet af Jens Peter Jensen Rousthøj. Han begyndte i ca. 1845 med at lave teglsten på sin mark lige syd for kirken. Produktionen øges støt og rolig i takt med

Stationsvej 3 – Stenderup Jernbanestation (Horsens Juelsminde Jernbane)

I slutningen af 1800-tallet var hovedjernbanenettet i Jylland etableret og man gik i gang med at bygge sekundære baner med det formål at trække handel til de større byer. Horsens blev i disse år kendt, som et knudepunkt for privatbaner

Etiket:

Stationsvej 1 – Stenderups- og omegns andels foderstofforretning

Den 25/3 – 1907 blev der i Stenderup afholdt stiftende generelforsamling i Stenderup og Omegns foderstofforretning. Efterfølgende meldte den sig ind i Jysk Andelsselskab for indkøb af foderstoffer, som i dag er en del af DLG. I 1880 trak det

Etiket:

Gl. mejerivej 3 – Jernbane caféen

Et typisk eksempel på, hvordan man fastholdt arbejdskraft i byen. “Jernbane Cafen” kaldet, på grund af sin beliggenhed nær ved Horsens Juelsminde Jernbanen. Huset er opført i 1916 – 17 af teglværksejer N.P.Bech Stenderup Teglværk efter samme tegning som Hedenstedvej

Gl. Mejerivej 1B – Stenderups Andelsmejeri

Der er stiftende generelforsamling for Stenderup Andels Mejeri den 29/6 – 1902, men allerede den 6/2 – 1888 får mejeriforeningen i Stenderup skøde på matr. Nr. 8p. Sælger er Karen Rousthøj. Horsens Folkeblad beskriver starten, ved mejeriets 50 års jubilæum

Etiket:

Gl. Mejerivej 1A – Andelsfrysehus

Den 25/10 – 1949 afholdes et møde i Stenderups Forsamlingshus om oprettelse af et andels-frysehus. Forud for mødet var der foretaget en prøvetegning, der viste, at 70 havde tegnet sig som interesseret. Stenderup Frysehus lå i forbindelse med mejeriet, men

Top