Hedenstedvej 14

Huset er fra 1892 og har haft mange forskellige ejere og funktioner igennem tiden.

Her har tilflyttere begyndt deres virke, for så senere at etablere erhverv et andet sted i byen.

Nævnes kan:
Skræddermester Jørgen Jørgensen 1892.
Malermester Jens Christian Nielsen 1909.
Tømrermester Thorvald Hansen 1911.
Slagtermester Viggo Jensen 1920

Et lille udhus ved gavlen af huset bidrog til ivæksætteriet.

Hedenstedvej 14 1

Billedet er fra år 2000

Hedenstedvej 14 2

Og fra sidst i 1930èrne og er taget nede fra Hedenstedvej 1.
I forgrunden Jens Andersen og datteren Inga Hedenstedvej 1. ”Kirkely”
Oppe i bygaden ses Hedenstedvej 14 og 12.