Kategori: Bjerre

Bjerre Mølle

History in English Geschichte in Deutsch Bjerre Mølle er en ottekantet hollandsk vindmølle, hvis træskelet er tækket med røde teglsten. Møllen bærer årstallet 1860, men blev først takseret til brandforsikringen i 1865. Den 20. oktober var møllen klar til at

Etiket:

Sprøjtehuset

Sprøjtehuset er opført ca. 1864 efter påbud til sognekommunerne om oprettelse af brandværn, og indtil 2. verdenskrig stod byens brandsprøjte i sprøjtehuset. Brandsprøjten bestod af en stor vandbeholder på hjul og en manuelt betjent håndpumpe. Da brandsprøjten blev skiftet ud

Mountain Bike bane

På initiativ af Skov og Naturstyrelsen Ole Klitgaard og Bjerre Lokalråd Jan Simris blev ideen om en MTB bane udtænkt i september 2009. Bjerge skov er en statsskov og har et stort besøgstal ved Elvedam, Bjerre Engsø og Sydskoven. Bjerge

Karens Lyst

I 1920’erne – 30’erne hed gården ”Sindsro”. Der var café i havestuen og dansant om sommeren, samt grundlovsfester og møder. Haven bagved gården gik lige op til skoven, hvor der i 30’erne blev spillet komedie (dilettant) bl.a. ”Elverhøj”. Der findes

Johannes Bænk

Denne bænk er sat op i starten af 1900-tallet på foranledning af lærerinde Johanne Holm, som var lærer på Bjerre Skole og datter af lærer P. A . Holm, Bjerre Skole. Bænken vedligeholdes af frivillige i Bjerre og Bjerre Lokalråd.

Galgebakken – Bjerrelide

På Bjerrelide i den vestlige ende, findes Galgebakken. Her blev forbrydere henrettet – tyveknægte blev hængt med tyvekoster på ryggen og mordere blev halshugget. Den sidste henrettelse på Bjerrelide var morderen Søren Bundgård Rasmussen, der blev halshugget d. 16. december1856.

Fynbogården

“Fynbogården” er en bindingsværksgård fra 1770, hvor den blev bygget af tilflyttere fra Fyn. Først i 1900-tallet boede der en Rasmus Hansen på gården. Om ham fortælles der, at han var meget dygtig til at brygge gammeløl, som er en

Dommergården

”Dommergården” er opført omkring 1854 som bolig og kontor for herredsfogeden. Dengang hed huset ”Aldershvile”. Dommergården har huset herredsfogeden til 1919, hvor retsplejeloven fra 1916 trådte i kraft og retsinstansen flyttes til Horsens. 1919 til 1942 var Dommergården bolig for

Bjerre Skole

Den ældste skole i Bjerre er bygget i 1776 på adressen Holmen 12a, og den tilhørende degn boede på Neder Bjerrevej 1. På grunden Holmen 8, har der gennem tiderne ligget 3 skoler. Den første blev bygget i 1860. Den

Etiket:

Bjerre Kro

Den ældste kro var ca. 300 år gammel, mens den nuværende hovedbygning er fra 1859, hvor kroen blev en “kongelig privilegeret kro”. På en kongelig privilegeret kro kunne kongens embedsmænd spise og overnatte gratis. Til gengæld fik kroejeren lov til

Bjerre Kirke

Bjerre Kirke er en frådstenskirke i romansk stil, hvis ældste dele kan dateres helt tilbage til omkring/før år 1200, tårnet er lidt yngre. I 1600-tallet havde kirken mange vekslende ejere (tilhørte to gange Skerrildgård), og i 1687 afhændede Kronen kirken,

Etiket:

Bjerre arrest

Bjerre Arrest er opført i 1846 – som arrest og tinghus (en bygning, hvor der afholdes rettergang). Fra 1923-1932 var bygningen udlejet til Horsens Tugthus, og fra 1939-1945 var den anneks til Statsfængslet i Horsens og blev efter befrielsen anvendt

Top