Tag: Mindesten

Mindesten – Braa Bys Udskiftning

Stenen blev rejst af egnens befolkning i 1932 til minde om landboreformerne og byens udskiftning i 1782. Ved udskiftningen blev hver enkelt gårds jorde samlet i stedet for at ligge spredt i mange agre forskellige steder i bymarken. I stenens

Etiket: ,

Uge 11 – Alsted Fredskov

Den 16. juli 1812 stiftedes landets første andelsselskab – Alsted Fredskov. De 25 andelshavere havde købt skoven for 25.000 rigsdaler af godsejeren på Stougård, Jacob Berg Secher. Skoven blev drevet efter fælles vedtægter, der indeholdt bestemmelser om plantning, indsamling af

Etiket:

Uge 06 – Mindestenen Bøgballe

Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, styrtede mindst 17 fly ned på dansk område. Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg.

Etiket: ,

Uge 49 – Jørgen Jensen-Klejs

I Bjerre Herredsbogen fra 1963 står der om Jørgen Jensen-Klejs “Han fortjente en bautasten på Klejs bakker. Hvorfor har han aldrig fået den?” Det har han så – og den står her. Jørgen Jensen-Klejs blev født i Nebsagerskov i 1863,

Etiket: ,

Mindeparken

7 år efter godsejer Schous død besluttede ”en kreds af borgere”, at de ville rejse ham et smukt mindesmærke. Ejnar Viggo Schou havde skabt en stor virksomhed på Palsgård og var gået foran i bestræbelserne på at gøre Juelsminde kendt

Etiket: , ,

Mindestenen i Donnerup

I april 1944 blev et engelsk Lancaster fly angrebet på vej hjem fra en mission i Østersøen. Kort efter brød flyet i brand og kun en i besætningen nåede at springe ud i faldskærm inden flyet eksploderede. Vragdele blev spredt

Etiket: ,

Mindestenene på Borre

De tre mindesten er rejst over Christian Magnus Christiansen, sønnen Niels Christiansen og svigersønnen Ingemann Christiansen. Christian Magnus Christiansen købte i 1907 et stykke jord på Egholm, hvor han byggede ejendommen Søborg. I 1912 købte han Borre med de to

Etiket: ,
Top