Kategori: Stenderup

Uge 43 – Strøm på Stenderup

Elever fra 4. klasse i Stenderup var ude for at lære om strøm. Det var BHHH, der leverede den første strøm til byen i 1919 og på gårdene var man glade for den nye energikilde. Der blev lagt kraft ind,

Uge 12 – Juelsminde Banen i Dallerup Skov

Kører man gennem Dallerup Skov fra Ørnstrup mod Stenderup bevæger man sig fra Horsens Kommune ind i Hedensted Kommune. Lige efter kommuneskellet er der en P-plads på venstre side. Herfra kan man gå en tur i skoven, hvor man et

Etiket:

Uge 49 – Røverne i Lystrup skov

I Lystrup Skov – en del af Dallerup Skov – i Stenderup sogn holdt røvere og ugerningsmænd til omkring 1800 og voldte beboerne megen ulempe. Der klagedes til herredsfogden, og han lod også gøre jagt på dem; men de to

Uge 46 – Stenderup landsbyhistorie

I Stenderup har de haft travlt med at sætte QR-koder op og fortælle landsbyhistorie. Der er også meget at fortælle – især om tiden efter Juelsmindebanen kom til i 1884. Det var den driftige teglværksejer Rousthøj fra Stenderup Teglværk, der

Juelsmindebanen – 8 historieture på cykel fra Juelsminde til Horsens

De 8 cykelture er rundture, hvor man dels følger et stykke af banen så tæt som muligt og dels kører ud i landskabet og tilbage til der, hvor man startede. Der findes beskrivelser med kort til at printe ud som

Etiket:

Juelsmindebanen – 6. etape – Stenderup og Ørnstrup stationer – ca. 12 km

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 6.etape PDF Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS. Juelsmindebanen

Etiket:

Juelsmindebanen 5. etape – Bråskov og Stenderup stationer – ca. 17 km

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 5.etape PDF Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS. Juelsmindebanen

Etiket:

Hedenstedvej 14

Huset er fra 1892 og har haft mange forskellige ejere og funktioner igennem tiden. Her har tilflyttere begyndt deres virke, for så senere at etablere erhverv et andet sted i byen. Nævnes kan: Skræddermester Jørgen Jørgensen 1892. Malermester Jens Christian

Bråvej 6

Mtr. Nr. 12h – 28b Ved at frastykke et stykke jord fra Bråvej nr. 4. og erhverve et stykke gadejord fra lodsejerne i Stenderup By var der lige plads til et hus. Herpå opførte Murermester Niels Bornemann Christensen i 1932

Hedenstedvej 38 – Centralskolen

Den 30. oktober 1961 indviedes Stenderup Centralskole, en syv klasses skole for hele Urlev – Stenderup kommune. Hermed blev fire skoler til en skole, der havde 150 elever og syv lærere. Landsbyskolerne i Bækkeskov, Spettrup, Brå og den gamle Stenderup

Etiket:

Ørnstrupvej 103 – VIBO – Husmandsbrug og Skomager

Et husmandsbrug fra 1853 på 2,4 hektar og 11. ejere igennem tiden. En af ejerne fra 1905 til 1923, Skomager Christian Peter Rasmussen, drev ved siden af landbruget Skomagerforretning med salg og reparation af fodtøj. Skomager Rasmussen opførte det nuværende

Lystrupvej 1 – Sygekassekontor og herreskrædderi

Huset er fra 1899 og har igennem tiderne haft mange ejere. Landpost Therkel Madsen køber huset i 1938 og havde her kontor for Urlev – Stenderup sygekasse. Huset afhændes i 1957 til Skræddermester Reimar Nielsen, der flytter sit skrædderi med

Lystrupvej 5 – Aldershvile

Alderdomshjem for Urlev – Stenderup kommune Gårdejer Hans Hansen bygger i 1916 huset til beboelse efter at have solgt sin gård nr. 7. af de gamle stamgårde i Stenderup. En ugift datter Ane Hansen flytter med og efter hendes død

Hedenstedvej 6 – Vognmandsforretning

Huset er fra 1931 og bygget af landpost Mads Peter Rasmussen (Mads post). Enken Anna sælger i 1960´erne huset til Vognmand Jens Carl Christensen, der har overtaget sin fars vognmandsforretning på Hedenstedvej 36. En blandet forretning, der efterhånden overgår til

Hedenstedvej 22 – Formandshuset

Huset er oprindelig bygget i forbindelse med etablering af Horsens-Juelsminde Jernbane 1884 – 1957. Men da der ikke kom jernbanebomme ved vejoverskæringer i Stenderup blev huset tjenestebolig for baneformanden og fungerede som sådan, indtil jernbanen blev nedlagt. Herefter overgik huset

Stenderups stamgårde

1. Skoleembedet 4. Annexgaarden 5. Duegaarden 6. Stenderupgaard 7. ”Gård nr. 7” 8. ”Gård nr. 8” 9. Lysegaarden 10. Østergaard 11. Rikkesgaard

Landsbyfortet (Torvet) i Stenderup

Torvet og det omliggende areal her i Stenderup er det gamle landsbyforte – en fælles umatrikuleret (ingen ejer) landsbyjord omkranset af gårde og huse. Her var byens to gadekær, et på hver side af vejen lige før vejkrydset Lystrupvej og

Smedevænget 1-3

I Stenderup ejerlav er der registreret tre smedjer i 1800 tallet, en på ejendommen ”Vinkeldal” Sdr. Aldumvej nr. 15 og to i ”Vandborg” af noget mindre format, Ørnstrupvej nr. 91 og 178. I år 1900 etablerer Smedemester Søren Peter Winther

Transformator Tårnet

Dette var Bjerre – Hatting Herreders Højspændingsanlæg BHHH Da det hvide lys kom Det hvide lys kom til Stenderup i perioden 1918 – 1920. BHHH blev stiftet den 18. april 1918 og derefter blev der lidt efter lidt tegnet medlemskab

Den spanske soldatergrav

Det har altid heddet sig blandt folk på egnen, at en spansk soldat var blevet begravet i Fuglkær. Forhistorien er den, at i 1808 fører Danmark krig imod England og har indgået en alliance med kejser Napoleon Bonaparte af Frankrig.

Etiket:
Top