Kategori: Stouby

Uge 10 – Shelterplads Ullerup

Naturstyrelsen har anlagt kystlejrpladser med shelters eller plads til telte flere steder langs de østjyske fjorde. I Hedensted Kommune er der 3 pladser langs Vejle Fjord og billedet her er fra Ullerup, godt 1 km vest for Træskohage. Her lå

Uge 47 – Kjørmes Egen i Stouby

Plantet i anledning af 50-året for afholdelse af det første Kjørmesgilde i Stouby. Hvert år den 2. februar er det Kyndelmisse, Kjørmes Knud eller slet og ret Kjørmes. Denne dag var halvdelen af vinteren gået, og derfor skulle halvdelen af

Uge 32 – Løgballe

Stouby Kirke

Et gotisk langhus med yngre tårn og våbenhus fra 1877. Af den tidligere romanske frådstenskirke står kun skibets nordmur, der ved kirkens omdannelse 1400-50 indgik i langhuset. Korets afslutning er 3-sidet. Det høje kirkerum har 4 hvælv. Tårnet blev i

Etiket:

Kildebjerget

”Kildebjerget” er opført ca 1900 som enkebolig for enkegrevinde Anna Olavia Scheel fra Barritskov slot. Efter grevindens død i 1924, blev ”Kildebjerget” købt af en landmand. Få år senere blev ”Kildebjerget” et privatejet børnehjem til ca 20 børn med Magelund

Flystyrt – Vejle Fjord 1942

Den 8. November 1942 styrtede Wellington V Z1343 ned i Vejle fjord omtrent ud for Træskohage Fyr. Foto: Wikipedia Fra Flyvehistorisk Tidsskrift: “70 bombefly minerede ved Brest, de Frisiske Øer og de danske farvande. To Halifaxes og to Wellingtons gik

Etiket:

Præstens træ

I Hornum Østergård blev gårdmand Jens Nielsens og hustru Sofie Jensdatters søn født den 28. april 1856. Drengen må være blevet syg, for søndag den 12. maj bliver præsten tilkaldt for at hjemmedøbe ham, og han blev kaldt Jens Jensen.

Ulleruphus

Hvis man traver en tur i Statsskoven vest for Vejlefjords skov, vil man i nærheden af fjorden opleve at skoven rummer et mindre område med en bevoksning af frugttræer og frugtbuske og et stykke åben mark. Dette er resterne af

Træskohage Fyr

Træskohage Fyr blev opført i 1904 af Vejle Havn, som også ejede fyret. Fyret var et Vinkelfyr med en totalhøjde på 16 m og med lyskilden i 13 m højde. Fyret var en god rettesnor for skibstrafikken for at komme

Stouby Mølle

Opført i 1864 af Sønniche Arenkiel. Arbejdede som kornmølle, der betjente lokale landmænd. Møllen var hjemsted for Stouby Lokalforening under Jydsk Andels-foderstofforretning, lokalfore-ningen blev opløst i 1989. Møllen havde bevilling til udskænkning af alkoholiske drikke i en længere periode. Desværre

Etiket:

Stouby Kirke

Et gotisk langhus med yngre tårn og våbenhus fra 1877. Af den tidligere romanske frådstenskirke står kun skibets nordmur, der ved kirkens omdannelse 1400-50 indgik i langhuset. Korets afslutning er 3-sidet. Det høje kirkerum har 4 hvælv. Tårnet blev i

Etiket:

Rosenvold

Foran kystskrænterne, på det lave engareal ud mod Vejle Fjord få hundrede meter fra havet, opførte Karen Gyldenstjerne sit enkesæde Rosenvold i 1585. Holger Rosenkrantz havde tidligere oprettet Rosenvold som hovedgård omkring 1570. Han havde erhvervet arealerne fra den tidligere

Rohden

Oprindelig flere gårde under Rosenvold. I 1800`tallet var her 2 gårde: Over Rohden og Neder Rohden. 1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården, herefter var navnet Rohden. 1897 overtog Baron Flemming Lerche og hustru

Kildebjerget

”Kildebjerget” er opført ca 1900 som enkebolig for enkegrevinde Anna Olavia Scheel fra Barritskov slot. Efter grevindens død i 1924, blev ”Kildebjerget” købt af en landmand. Få år senere blev ”Kildebjerget” et privatejet børnehjem til ca 20 børn med Magelund

Samarbejde om lokalhistorier

Der er flere lokalhistorier på vej ud i den digitale formidling. Lokale kræfter fra Stenderup, Bjerre, Barrit-Vrigsted, Stouby, Hornsyld og omegne har samlet historier og billeder og Kend din landsby har lovet at gøre dem klar til deres nye liv

Top