Stouby Mølle

Opført i 1864 af Sønniche Arenkiel.
Arbejdede som kornmølle, der betjente lokale landmænd.

Møllen var hjemsted for Stouby Lokalforening under Jydsk Andels-foderstofforretning, lokalfore-ningen blev opløst i 1989.

Møllen havde bevilling til udskænkning af alkoholiske drikke i en længere periode. Desværre er næringsbrevet med segl forsvundet. Efterhånden blev mølleri virksomheden overtaget af mere moderne møller og aktiviteterne ophørte.

Stouby Mølle

Siden har bygningerne været anvendt til liberalt erhverv og boliger.

Stouby mølle var sognets eneste større vindmølle, men der var i perioder enkelte mindre.

Området havde flere vandmøller:
Hornum Mølle, korn
Årup Mølle, korn, savskæreri
Belle Mølle, korn
Tybo Mølle, trædrejeri, uldspinderi
Stampemøllen, uldbearbejdning

I Stouby har der også været en vandmølle for nogle hundrede år siden. Den lå i forbindelse med en tvillingegård på marken i nærheden af det bevarede gadekær, men har nok ikke fungeret ret længe. Der findes ikke mange kilder, som nævner den.

Stouby Lokalarkiv