Kategori: Juelsminde

Jernbanegade 9 – Solvang

Sofie Olesen, enke efter stationsforstander Marius Olsen, byggede huset. Hun blev en af Juelsmindes første beboere, da hun i 1884 flyttede ind i Juelsmindebanens nyopførte funktionærbolig. Det var byens første hus – ligger på Rousthøjs Allé 10. Samme år som

Cykeltur langs Juelsmindebanen

Mandag d. 11.9. kl. 18.00 starter Juelsminde Lokalarkiv en historisk cykeltur langs den gamle jernbane. Der startes ved Marineshoppen på havnen, og turen forventes at vare ca. 2 timer. Jens Kjær Jørgensen vil være aftenens guide. Tilmelding til turen er

Uge 22 – Langs Juelsmindebanen

Den nye cykelrute langs Juelsmindebanen, fra havnen til Vesterby og tilbage ned til Bugten, er prøvekørt af elever fra 6.a på Juelsminde Skole. Her er de ved venteskuret, der engang stod ved holdepladsen “Juelsminde Syd”, og nu står ved legepladsen

Historiske vandreture – Juels-Minder

Århus 2017 projektet “LIFE BOATS” besøger Juelsminde og i den forbindelse har Jens Kjær – Glud Museum/Kend din landsby – planlagt vandreturen “Juels-Minder”. Det bliver en historisk vandretur gennem Juelsminde med minder om livet, der har udspillet sig blandt fiskere,

Uge 3 – Teepe

Spejderhytten Teepe i ligger ved Ringvejen i Juelsminde i en gammel grusgrav ved foden af det store Odelsbjerg. I 1963 brændte den gamle Teepe, der lå i skovkanten neden for Færgegården, og den nye blev bygget af frivillige efter tegning

Uge 44 – Skoleelever som landsbyguider

Elever fra 5.a og 5.b blev uddannet til Juelsminde-Guider på Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og Juelsminde Havnemuseum. På to efterfølgende historiske vandreture fortalte eleverne deres klassekammerater om nogle af de markante steder i Juelsmindes historie. Her skovfogedhuset Søkjær, der ligger ved siden

Uge 38 – Bolbroholt

Bolbroholt blev bygget i 1916 som skovfogedbolig af godsejer Schou, Palsgård, tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Magdahl Nielsen. Her boede den navnkundige skovrider Larsen og hustruen Ebba Larsen, der var en myndig og kærlig leder af Ulveungerne i Juelsminde

Uge 33 – Udsigt mod Bjørnsknude

Sydstranden ved Strandhuse ud mod Bjørnsknude blev tidligt et af de populære steder for badegæster fra Horsens og Vejle. De første “landliggere” opførte sommerhuse for ca. 100 år siden og man kan stadig finde nogle af de ældste huse i

Vandretur – Rundt om Bjørnsknude

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19 inviterer Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og Kend din landsby på historisk vandretur. Vi skal “Rundt om Bjørnsknude” og bl.a. høre historier om beboerne på den ensomme Knudegård og de seje fiskere i det lille fiskerleje

Vandretur – Skoven, Møllen og Færgegården

Onsdag den 25. maj 2016 kl. 19 inviterer Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og Kend din landsby på historisk vandretur. Juelsminde er en ung by, og vi skal rundt og se, hvor der boede folk – før byen kom til. En vandmølle, en

Vandretur – Juelsminde by

Torsdag den 9. juni kl. 19 inviterer Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og Kend din landsby på historisk vandretur. Da jernbanen og havnen blev anlagt i slutningen af 1800-tallet begyndte der at ske noget. En ny by – Juelsminde – voksede op på

Uge 42 – Juelsmindes arkitekt

Juelsminde var en meget ung by, da Einar V. Schou købte Palsgård i 1908. Byen voksede planløst frem på den fugtige strandeng og godsejer Schou henvendte sig derfor til arkitekt og kongelig bygningsinspektør J. Magdahl Nielsen. De indledte et samarbejde,

Juelsmindebanen – 8 historieture på cykel fra Juelsminde til Horsens

De 8 cykelture er rundture, hvor man dels følger et stykke af banen så tæt som muligt og dels kører ud i landskabet og tilbage til der, hvor man startede. Der findes beskrivelser med kort til at printe ud som

Etiket:

Juelsmindebanen 1. etape – Juelsminde og Klakring stationer og Vesterby Holdeplads

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 1.etape PDF Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS. Juelsmindebanen

Etiket:

Hellebjerg Idrætsefterskole

Hellebjerg blev oprettet i 1958 som landets første idrætsefterskole. Den 3. maj 1958 modtog skolen det første elevhold bestående af 11 piger. Skolen voksede hurtigt både hvad angik elever og bygninger. I sommeren 1964 blev det en fællesskole, og eleverne

Etiket:

Juelsminde Skole

Det var svært at finde en oplagt placering for en centralskole i den daværende As-Klakring Kommune. Her var der dengang langt til alle, men med tiden har boligerne bredt sig over markerne omkring skolen. Den imponerende store og moderne skole

Etiket:

Juelsminde Hallerne

I 1965 skulle ”Lassens Mark” udstykkes til parcelhusgrunde. Amtet forlangte, at vejen derfra – Tofteskovvej – blev ført vest om Juelsminde skole ud til Vejlevej, hvor vejen skar lige hen over Thue Gundesens jord. Juelsminde Borger- og Turistforening havde planer

DANEBORG OG DUI – FERIEKOLONI

Daneborg sommerlejren blev indviet i 1914 og ligger på en grund lejet af Palsgård. Det var godsejer Schou, der stillede den dejlige strandgrund til rådighed. FDF kunne leje den for 5 kr. om året og det har de kunnet siden.

Jordemoderhuset

Huset var blevet bygget i 1820 af Niels Juel Reedtz til Palsgaard til brug som bolig for en nyansat jordemoder, der skulle betjene de 2 sogne: As og Klakring. Huset bestod af to længer, med stuehuset langs vejen og stalden

Klakring Andelsmejeri

Mejeriet er grundlagt i 1882. Mejeriet i Klakring startede som et privat mejeri, da G. Smith i 1882 begyndte at købe mælk hos egnens landmænd. Han brugte mælken til at fodre sine mange grise med, men det var for fed

Etiket:
Top