Juelsminde Hallerne

I 1965 skulle ”Lassens Mark” udstykkes til parcelhusgrunde.

Amtet forlangte, at vejen derfra – Tofteskovvej – blev ført vest om Juelsminde skole ud til Vejlevej, hvor vejen skar lige hen over Thue Gundesens jord.

Juelsminde Borger- og Turistforening havde planer om at opføre en sogne- eller borgergård ved Juelsminde Skole, men efter kontakt til sognerådet og idrætsforeningerne gik planerne i retning af en idrætshal.

Thue Gundesen, landmand og aktiv i gymnastik- og idrætsforening, skænkede en hektar ned mod skolen til den nye hal.

Den 29. maj 1969 var der stiftende generalforsamling i den selvejende institution ”Juelsminde Hallen”. Det blev til den første idrætshal i Bjerre Herred og den officielle indvielse skete den 30. marts 1974.

Hallen er blevet til hallerne, hvor en række foreninger tilbyder forskellige aktiviteter, sport og motion.

Thue Gundesen, der gennem alle årene arbejdede for hallen, blev ved hallens 25-års jubilæum udnævnt til ”Årets Juelsminde Borger”.