Tag: Mejerier

Andelsmejeriet Kirkedal i Rårup

Mejeriet blev bygget i 1887 og virkede til 1974. Fra starten blev der satset på produktion af førsteklasses smør og i 1898 begyndte man også at fremstille ost. Efter en større ombygning og udvidelse i 1912 blev produktionen af ost

Etiket:

Aale Andelsmejeri

Privat mejeri startede på Bjerregaard omkring 1880. 1889 Maskiner og mejersker fra Bjerregaard flyttede med til det nye andelsmejeri i Aale 1889. Der var dengang i alt 722 køer i mejerikredsen fordelt på 108 leverandører. Den samlede årlige mælkeleverance var

Etiket:

VIDEN OM – Mejeriet

På mejeriet laver man forskellige produkter af mælk. De første mejerier lavede som regel sødmælk, fløde, smør og måske ost. Før mejerierne kom, foregik dette arbejde hjemme på gårdene. Det var et krævende arbejde og det var svært at lave

Etiket: ,

Isager Andelsmejeri og andelsbevægelsen

Lokalhistorie præsenteret af elever fra As Friskole: Isager Andelsmejeri Isagermejeri var det næstmindste mejeri i Bjerre Herred. Det blev opført i 1888 og stod indtil 1955. Det blev opført fordi USA og Rusland begyndte at sælge store mængder af korn

Etiket: ,

Klakring Andelsmejeri

Mejeriet er grundlagt i 1882. Mejeriet i Klakring startede som et privat mejeri, da G. Smith i 1882 begyndte at købe mælk hos egnens landmænd. Han brugte mælken til at fodre sine mange grise med, men det var for fed

Etiket:

Gl. Mejerivej 1B – Stenderups Andelsmejeri

Der er stiftende generelforsamling for Stenderup Andels Mejeri den 29/6 – 1902, men allerede den 6/2 – 1888 får mejeriforeningen i Stenderup skøde på matr. Nr. 8p. Sælger er Karen Rousthøj. Horsens Folkeblad beskriver starten, ved mejeriets 50 års jubilæum

Etiket:

Barrit Andelsmejeri

Barrit Andelsmejeri blev indviet i 1887. Placeringen overfor Horsens-Juelsminde Jernbanes station (Brølbæk 12) var afgørende: at læsse en godsvogn med oste tog 2-3 dage, hvor ostene blev kørt fra mejeriet til stationens læsserampe på store trækvogne. Horsens-Juelsminde Jernbanen var færdigbygget

Etiket:

Mejeriet Krongaard – Løsning

Mejeriet startede i 1898 som privat fællesmejeri, men i 1910 besluttede leverandørerne sig for at ”skumme fløden” selv. De købte mejeriet for 30.000 kroner og dannede Andelsmejeriet Krongaard. I 1925 rettede 130 Løsning borgere skriftlig henvendelse til mejeriet for at

Etiket:
Top