Tag: Kirker

Uge 10 – Tørring Kirke

Kirken er opført i den sydlige del af landsbyen engang omkring år 1200. Senere er der kommet mange ændringer, udvidelser og ombygninger til. Tårnet bærer en ottesidig kuppel, en ottekantet lanterne med en lille kuppel, et spir og en vindfløj,

Etiket:

Skjold Kirke

Skjold Kirkevej 1, 7130 Juelsminde – Haderslev Stift, Hedensted Provsti Bygget år 1100 Romansk kirke, der blev ombygget i 1863 og våbenhus føjet til. Klokkestabel fra 1975. Kirken blev restaureret i 1988. Romansk granit døbefont med løver. Altertavle fra 1942

Etiket:

Klejs Kirke

Klejs Kirke er indviet i 1909 som filialkirke til Rårup Kirke, og blev i 2011 udskilt som et selvstændigt sogn i et fælles pastorat med Rårup. Omkring 1890 nedsatte man i Klejs en kirkekomite, der skulle arbejde med at få

Etiket:

Rårup Kirke

Du står ved Rårup Kirke, som siden den katolske tid har været indviet til Jesu Mormor, Skt. Anna. Rårup Kirke, Skt. Annas Kirke, er Bjerre Herreds største med en længde på ca. 35 m og med 360 siddepladser. Kirken er

Etiket:

Klakring Kirke

Klakring kirke ser ud til at være en ret ny murstenskirke, som den står på sit bakkehæld. Den er dog fra romansk tid og oprindelig bygget af rå ukløvet granit. Før kristendommen kom til landet har befolkningen dog uden tvivl

Etiket:

Juelsminde Kirke

Juelsminde Kirke, tegnet af arkitekt Magdahl Nielsen, stod færdig i 1913 – hundrede år efter opførelsen af Færgekroen Juels-Minde. Borgerne i Juelsminde var gået sammen i forsøget på at rejse midler til en kirke i den nye by og havde

Etiket:

Uge 5 – Skjold Kirke

Landsbyen og kirken ligger 60-65 m over havet på ryggen af et højdedrag, der er en østlig udløber af Bjerrelide; højeste punkt, Kraghøj (69 m), findes 400 m nordvest for kirken. Fra kirken er der udsigt over Kattegat, As Vig

Etiket:

Bjerre Kirke

Bjerre Kirke er en frådstenskirke i romansk stil, hvis ældste dele kan dateres helt tilbage til omkring/før år 1200, tårnet er lidt yngre. I 1600-tallet havde kirken mange vekslende ejere (tilhørte to gange Skerrildgård), og i 1687 afhændede Kronen kirken,

Etiket:

Kirken

Kirken er et af de ældste byggerier i Stenderup. Den hvidkalkede del af kirken er bygget i middelalderen 1150-1175. Tårnet i de røde munkesten er først opført i år ca. 1500, mens det blytækkede spir er fra 1700-tallet. Våbenhuset er

Etiket:

Stouby Kirke

Et gotisk langhus med yngre tårn og våbenhus fra 1877. Af den tidligere romanske frådstenskirke står kun skibets nordmur, der ved kirkens omdannelse 1400-50 indgik i langhuset. Korets afslutning er 3-sidet. Det høje kirkerum har 4 hvælv. Tårnet blev i

Etiket:

Stouby Kirke

Et gotisk langhus med yngre tårn og våbenhus fra 1877. Af den tidligere romanske frådstenskirke står kun skibets nordmur, der ved kirkens omdannelse 1400-50 indgik i langhuset. Korets afslutning er 3-sidet. Det høje kirkerum har 4 hvælv. Tårnet blev i

Etiket:
Top