Klejs Kirke

Klejs Kirke

Klejs Kirke er indviet i 1909 som filialkirke til Rårup Kirke, og blev i 2011 udskilt som et selvstændigt sogn i et fælles pastorat med Rårup.

Klejs Kirke

Omkring 1890 nedsatte man i Klejs en kirkekomite, der skulle arbejde med at få bygget egen kirke i Klejs. Komiteen bestod af lokale beboere. Proprietær Johan Levy, Kalsbøl, skænkede 1 td. land til kirken, mens arkitekt Vilhelm Ahlmann udførte tegningerne.

Projektet lå dog herefter brak, men blev hjulpet godt på vej nogle år senere af gårdejer Jørgen Jensen, der blev Bjerre-kredsens medlem af Folketinget.

Murerarbejdet blev udført af murermester Chr. Bøttcher fra Gramrode, mens kørsel af materialer blev udført af lokale gårdmænd. Lokale husmænd bistod med forefaldende arbejde.

Kirken hviler på et fundament af kampesten og er bygget af gule mursten, som er hvidtede.
Inde i kirken ses murstenene på det nederste stykke af væggen.

Kirken består af skib og kor med tresidet afslutning. Indgangen er i vestgavlen, som krones af en tagrytter med højt spir.

I det indre forbindes kor og skib med en rund korbue, der indtil 1966 var udsmykket med kalkmaling.
Loftet er af træ, der ligeledes tidligere var udsmykket med bemaling.

Kirkens indre

Træværket i kirken er udskiftet i 1974 og igen istandsat i 1996, da også skifertaget blev udskiftet. I 2003 blev teglgulvene også udskiftet.

Ved parkeringspladsen syd for kirken er der i 1988 opsat opsat en mindesten for Jørgen Jensen.

Jørgen Jensen Kleis