Kategori: Glud

Nordbakken

På Nordbakken i Glud var der før i tiden flere forskellige butikker og erhverv. 4.a på Glud skole har samlet viden om nogle af de gamle huse og her neden for er der links til deres fortællinger: Skomageren: Købmanden: Der

Etiket: ,

Sønderbakken

På Sønderbakken i Glud var der før i tiden flere forskellige butikker og erhverv. 4.a på Glud skole har samlet viden om nogle af de gamle huse og her neden for er der links til deres fortællinger: Slagterbutikken Klik her:

Etiket:

Enkesædet og Fruens Toft

En toft er et stykke indhegnet mark ved gården. Fruens Toft var tidligere præstegårdens søndre toft. Navnet Fruens Toft kom til, da sognepræsten for Glud og Hjarnø menigheder, Mathias Plesner, i 1833 byggede et enkesæde til præstegården. Enkesædet blev bygget

Æ fuert – forten

Vejen mod Søborg hed i tidligere tider ”Æ fuert” – forten. På forten samlede man kreaturerne om morgenen, så hyrden kunne drive dem på græs og her hentede man dem igen, når hyrden kom tilbage og blæste i sit horn.

Etiket:

Glud Præstegård

3 gange er præstegården i Glud brændt. Under svenskekrigen, i 1659, skød en polsk soldat efter en høne og der gik ild i præstegårdens tag, så stuehuset og en længe nedbrændte. Gården lå omtrent, hvor den nuværende præstegård ligger og

Skamfutgade

Glud Kirkevej fra Præstegården til kirken blev kaldt Skamfutgade. Skamfutte = skælde ud, skælde og smælde. Nr. 15 – her lå gården, hvor flere af husene på Skamfutgade er udstykket fra. Selv flyttede gården ud til landevejen i 1855 og

Træhesten

Træhesten er det grønne område ved kirkegårdens sydøstlige hjørne. Oprindelsen til navnet Træhesten er usikker, men den mest umiddelbare forklaring er, at der engang har stået en træhest på stedet – et strafferedskab, der blev brugt til at straffe bønderkarle

Etiket:

Ved Glud Kirke – mod sydvest

Tilbage i 1800-tallet var det første man mødte, når man kom på vejen fra Over Glud til Glud, en gård, der lå på højre hånd. Fortsatte man lige ud kom man til kirkegårdsdiget, så man måtte dreje til højre efter

Dysbjerg

Dysbjerg har altid virket dragende på folk. Bjerget, der rejste sig på den flade mark og gav udsyn fjorden rundt. Her er holdt folkemøder på Grundlovsdag, skytteforeningen samledes her, og her fejrer de lokale Sct. Hans aften. Grusgraven Den store

Etiket:

Øster Bisholtvej 10

Søren Knudsen, Glud Museums grundlægger, blev født her den 21. august 1878. Hans far, Peder Helbæk Knudsen, ”Pe’ Tømrer”, var fra Dauding og moren, Caroline Hansen, var født i ”Hoelborg”, der ligger nær ved, på Nordmarksvej 8. Huset var dengang

Mindestenene på Borre

De tre mindesten er rejst over Christian Magnus Christiansen, sønnen Niels Christiansen og svigersønnen Ingemann Christiansen. Christian Magnus Christiansen købte i 1907 et stykke jord på Egholm, hvor han byggede ejendommen Søborg. I 1912 købte han Borre med de to

Etiket: ,

Prædikestolen

Glud Hovedskole

Træhesten

Top