Ved Glud Kirke – mod sydvest

Matr. 4 Jens Olesens gårdTilbage i 1800-tallet var det første man mødte, når man kom på vejen fra Over Glud til Glud, en gård, der lå på højre hånd.

Fortsatte man lige ud kom man til kirkegårdsdiget, så man måtte dreje til højre efter gården, for at komme videre.

I 1917 blev gården revet ned og en ny, Tønstrup gården, blev bygget ved landevejen på Gludvej 66. Glud Kirkevej går nu hen over den tidligere gårdsplads, forbi den gamle hovedskole på Glud Kirkevej 48.

Der har været skole på stedet fra 1735 med stuehus, lade og stald – og tilhørende jordlod syd for kirken. I 1790 skriver man, at Glud skole er ”god beqemmelig. Rummer de 50 børn fra 5 til konfirmationsalderen”.

Glud HovedskoleSkolen var for Glud og Øster Bisholt, de øvrige af sognets børn gik i skole i Østrup.

I 1885 byggede man en ny grundmuret skole i røde teglsten – huset der ligger der i dag.

Et udhus med gymnastiksal, svinesti, hønsehus, brændeskur, lokum mv. blev revet ned i 1992, da kirken byggede det nye hus med kapel og graverfaciliteter her i det sydvestlige hjørne af kirkegården.

Glud Kirkevej 29, huset på den anden side af vejen, er bygget som aftægtsbolig til Tønstrup gården. I 1930’erne boede der to familier med børn i huset.

Tæt op af kirkegårdsdigets sydside ligger huset Fuglsang. Her boede i 1870’erne graver og kirkeværge Rasmus Pedersen med sin kone Ane.

Fuglsang var kendt for sit gode vand. Udenfor stod en spand og et rustrødt blikkrus. Her slukkede drengene tørsten. Inde i huset stod en anden spand med vand til husets behov og til de mere kræsne og fordringsfulde piger. Det var det fine vand, som smagte ekstra godt. Det var også her gamle An’ i Fuglsang dyppede kammen, når hun redte eller glattede sit sparsomme hår.

Udsnit af Glud Matrikelkort 1884-1935
Udsnit af Glud Matrikelkort 1884-1935