Kategori: Juelsminde

Jernbanegade 9 – Solvang

Sofie Olesen, enke efter stationsforstander Marius Olsen, byggede huset. Hun blev en af Juelsmindes første beboere, da hun i 1884 flyttede ind i Juelsmindebanens nyopførte funktionærbolig. Det var byens første hus – ligger på Rousthøjs Allé 10. Samme år som

Uge 39 – Aye, aye captain !

Juelsmindes vartegn, Fregatten Jyllands anker, fik besøg af elever fra Gamlebyen Skole i Oslo. Eleverne blev guided rundt i byen af deres venner fra 6. klasserne på Juelsminde Skole. De besøgte også bl.a. Odelsbjerg, Hotel Juelsminde Strand (Færgegården Juels-Minde), den

Uge 37 – Cykeltur langs Juelsmindebanen

Det blev en fin tur langs Juelsmindebanen denne sensommeraften. Der var regn både før og efter, men de 25 deltagere nåede rundt i tørvejr. Der er en stigende interesse for at komme ud på cyklen og mange af deltagerne cyklede

Hellebjerg Idrætsefterskole

Hellebjerg blev oprettet i 1958 som landets første idrætsefterskole. Den 3. maj 1958 modtog skolen det første elevhold bestående af 11 piger. Skolen voksede hurtigt både hvad angik elever og bygninger. I sommeren 1964 blev det en fællesskole, og eleverne

Etiket:

Juelsminde Skole

Det var svært at finde en oplagt placering for en centralskole i den daværende As-Klakring Kommune. Her var der dengang langt til alle, men med tiden har boligerne bredt sig over markerne omkring skolen. Den imponerende store og moderne skole

Etiket:

Juelsminde Hallerne

I 1965 skulle ”Lassens Mark” udstykkes til parcelhusgrunde. Amtet forlangte, at vejen derfra – Tofteskovvej – blev ført vest om Juelsminde skole ud til Vejlevej, hvor vejen skar lige hen over Thue Gundesens jord. Juelsminde Borger- og Turistforening havde planer

DANEBORG OG DUI – FERIEKOLONI

Daneborg sommerlejren blev indviet i 1914 og ligger på en grund lejet af Palsgård. Det var godsejer Schou, der stillede den dejlige strandgrund til rådighed. FDF kunne leje den for 5 kr. om året og det har de kunnet siden.

Jordemoderhuset

Huset var blevet bygget i 1820 af Niels Juel Reedtz til Palsgaard til brug som bolig for en nyansat jordemoder, der skulle betjene de 2 sogne: As og Klakring. Huset bestod af to længer, med stuehuset langs vejen og stalden

Klakring Andelsmejeri

Mejeriet er grundlagt i 1882. Mejeriet i Klakring startede som et privat mejeri, da G. Smith i 1882 begyndte at købe mælk hos egnens landmænd. Han brugte mælken til at fodre sine mange grise med, men det var for fed

Etiket:

Stormly

Oprindelig bygget som fælles kommuneskole for hele Klakring sogn og indviet med 90 skolesøgende børn den 22. okt. 1856. Skolen var en murstensbygning med stråtag og med et udhus (stald, lade, brændehus) i bindingsværk. Grunden kostede 400 rdl. (rigsdaler) og

Klakring Kirke

Klakring kirke ser ud til at være en ret ny murstenskirke, som den står på sit bakkehæld. Den er dog fra romansk tid og oprindelig bygget af rå ukløvet granit. Før kristendommen kom til landet har befolkningen dog uden tvivl

Etiket:

Klakring Vestre Hoved- og Forskole – Vejlevej 19 og 23

Klakring Vestre Hovedskole, Vejlevej 19 Den 22 oktober 1883 blev den ny Klakring Vester Skole indviet til brug med en smuk tale af Pastor Blædel. Lærere: 1883: Thomas Lauritzen (Kohl), først lærer i Asløkke, 1877 kaldet til Lærer ved Klakring

Etiket:

Vesterby holdeplads – Øksenhavevej 6

Fra Juelsmindebanens højest beliggende station i Barrit (70 m.o.h.), faldt banen hele vejen ned mod Juelsminde. Efter trinbrættet i Gramtange nåede man banens ejendommeligste ekspeditionssted, Vesterby. En mindre træbygning fungerede som billetsalgssted gennem hele banens levetid. Der var ikke ansat

Etiket:

Ravnsborgsmeden – efter Kokborgvej 4

Her – godt 100 m inde på marken – lå engang Jens Jensens og Ansine Bodil Marie Jespersdatters hus. Jens var smedesøn og havde tjent hos Jens Ravnsborg i Klakring i 12 år – og fik derfor navnet ”Æ Rawnsborresme”.

Klakring Station – Klakring Stationsvej 14

Stationen kom til at ligge et stykke fra den gamle landsby Klakring og der opstod en ny bebyggelse ved ”Klakring Station”. Samlet fik Klakring med stationsbyen 300 indbyggere, 2 skoler og 2 forskoler, forsamlingshus, hjem for epileptikere, sparekasse, brugsforening, andelsmejeri,

Etiket:

Klakring Savværk – Savværksvej 9

Grundlagt af møllebygger Søren Johansen i 1904 og i starten drevet af en vindmølle. Der blev oprindelig produceret skafter, senere har der været produceret mange forskellige elementer, og senest skæres der finer af bøg og planker til møbelindustrien. På billedet

Klakring Østre Forskole – Savværksvej 2

Skolen er bygget i 1917. Den første lærer hed Karen Sørensen. I 1935 kom Karen Nielsen eller Frk. Nielsen som hun blev kaldt. Hun var uddannet forskolelærerinde. Det var en kort uddannelse (kortere end alm. læreruddannelse) på 1-2½ år, man

Etiket:

Klakring Østre Skole – Klakringvej 14

Skolen blev bygget i 1878 og den første lærer hed N. P. Sørensen og havde været lærer på kommuneskolen (senere Stormly). I 1943 blev Hans Willy Krogh lærer og i 1949 kom Niels Børge Pedersen til som andenlærer. Han blev

Etiket:

Højbo og Sandbjerg Børnehjem

Her hvor banen krydsede vejen fra Strandhuse til Klakring blev der anlagt en holdeplads, så sent som i 1954. Det blev til trinbræt ”Højbo” lige ved villaen med samme navn. Måske tænkte man på transportbehovet for de kommende beboere på

Etiket:

Jernbanestien

Stien her er den sidste rest af jernbanens forløb ved Juelsminde. Banen gik op mellem teglværkets lergrave, der i dag ligger tilbage i landskabet som ”teglværkssøer”. Juelsminde Teglværk havde også eget sidespor, som de selv måtte betale for – og

Etiket:
Top