Klakring Østre Skole – Klakringvej 14

Klakring Østre Skole – Klakringvej 14
Klakring Østre Skole - 1900

Skolen blev bygget i 1878 og den første lærer hed N. P. Sørensen og havde været lærer på kommuneskolen (senere Stormly).

Klakring Østre Skole – 1900

I 1943 blev Hans Willy Krogh lærer og i 1949 kom Niels Børge Pedersen til som andenlærer. Han blev også kirkesanger ved Klakring Kirke og fortsatte med at være det i 46 år.

Krogh og Pedersen blev lærere på Juelsminde Centralskole (den nuværende skole) da den åbnede i 1953.

Niels Børge Pedersen og hans familie blev boende i huset her i mange år.
Hans søn, Poul Erik, blev også lærer på Juelsminde Skole.

Skolen i Klakring i 1930-erne, af Erik Glassow:
I den store skole gik vi hver anden dag, fjerde og femte sammen og sjette og syvende klasse sammen.
Set med nutidens øjne var det en begrænset undervisning, der blev tilbudt, og hvis børnene skulle have en “højere” uddannelse, måtte de fra femte klasse tage toget til Horsens for at få real- eller studentereksamen. De syv års skolegang kunne som sagt ikke blive til alting, men alligevel et grundlag til at supplere med aftenskole senere hen. For dem der kom i håndværkerlære var der en god teknisk skole, ligesom der var mange, der tog på efter- og højskole.

Fra Juelsminde Skoles jubilæumsskrift i 1993 – “Fyrre år foran”