Tag: Skoler

Nøttrup Skole 1878-1908 – Nøttrupvej 12

Skolebørnene i landsbyen Østermarken, nord herfor, måtte i 1870’erne hver dag gå den lange vej til skolen i Rårup, 2 km fra deres landsby. Men så gjorde Østermark-boerne oprør. De ville have deres egen skole. Loven sagde, at der højst

Etiket:

Klejs Skole 1912-1964 – Holstdalvej 15

1912 blev denne skole bygget, til afløsning af den tidligere, som lå hvor der nu er parkeringsplads ved kirken. I disse år havde man måttet bygget forskoler til de øvrige skoler i sognet, men her valgte man at bygge en

Etiket:

Rårup Forskole 1903-72 – Bygaden 2

Den gamle hovedskole fra 1856, omme i Smedegade nr. 11, kunne ikke i længden rumme alle skolebørnene fra Rårup og omegn. I 1903 blev her på Bygaden 2 opført en ny, moderne forskole til de yngste elever (1.-3.klasse) og deres

Etiket:

Rårup Skole 1927-1961 – Bakkedalsvej 25

Skolen blev bygget i 1927, til afløsning af den gamle skole fra 1856 på Smedegade. I den nye skole undervistes alle børnene i 4.-7. årgang fra Rårup og omegn. De yngste børn undervistes i forskolen på Bygaden. På dette foto,

Etiket:

Lindved Skole 1895-1960 – Ravnholtvej 24 – og Forskolen – Ravnholtvej 26

1895 bygges en ny stor flot skole i Lindved. Der er behov for den – i den indtil da fungerende skole går der 75 børn. Billederne her er alle fra lidt før 1920. Lærerboligen er, som skik er, indrettet i

Etiket:

Åstrup Forskole 1907-1960 – Åstrupvej 13

Bygningen på Åstrupvej 13, ved siden af Åstrup Skole, blev bygget som forskole i 1907 for at afhjælpe pladsmanglen. På luftfotoet, fra 1950’erne, har lærerinden taget skolebørnene ud i haven for at vinke til flyveren. Til højre på bygningen ses

Etiket:

Åstrup Skole 1869-1960 – Åstrupvej 15

Åstrup Skole, som tidligere lå midt i Åstrup by, flyttede i 1869 til en nybygget skole her et stykke uden for byen. I 1870 gik der 91 børn på skolen, som i 1906 var en 4-klasset skole med en lærer

Etiket:

Kragelund Skole

Gruppe 7: Viki + Rasmus R + Lærke, Øster Snede Skole

Etiket:

Gl. Sole Skole

Gruppe 7: Viki + Rasmus R + Lærke, Øster Snede Skole

Etiket:

Hedenstedvej 38 – Centralskolen

Den 30. oktober 1961 indviedes Stenderup Centralskole, en syv klasses skole for hele Urlev – Stenderup kommune. Hermed blev fire skoler til en skole, der havde 150 elever og syv lærere. Landsbyskolerne i Bækkeskov, Spettrup, Brå og den gamle Stenderup

Etiket:

Rårup Skole

Rårup Skole blev indviet den 1. december 1961. Den var dog delvist taget i brug 1. april året før. Skolen er tegnet af arkitektfirmaet Ehlers i Brædstrup. Skolen erstattede de 4-klassede skoler i Rårup, Lindved, Klejs og Åstrup, samt forskolen

Etiket:

Hellebjerg Idrætsefterskole

Hellebjerg blev oprettet i 1958 som landets første idrætsefterskole. Den 3. maj 1958 modtog skolen det første elevhold bestående af 11 piger. Skolen voksede hurtigt både hvad angik elever og bygninger. I sommeren 1964 blev det en fællesskole, og eleverne

Etiket:

Juelsminde Skole

Det var svært at finde en oplagt placering for en centralskole i den daværende As-Klakring Kommune. Her var der dengang langt til alle, men med tiden har boligerne bredt sig over markerne omkring skolen. Den imponerende store og moderne skole

Etiket:

Klakring Vestre Hoved- og Forskole – Vejlevej 19 og 23

Klakring Vestre Hovedskole, Vejlevej 19 Den 22 oktober 1883 blev den ny Klakring Vester Skole indviet til brug med en smuk tale af Pastor Blædel. Lærere: 1883: Thomas Lauritzen (Kohl), først lærer i Asløkke, 1877 kaldet til Lærer ved Klakring

Etiket:

Klakring Østre Forskole – Savværksvej 2

Skolen er bygget i 1917. Den første lærer hed Karen Sørensen. I 1935 kom Karen Nielsen eller Frk. Nielsen som hun blev kaldt. Hun var uddannet forskolelærerinde. Det var en kort uddannelse (kortere end alm. læreruddannelse) på 1-2½ år, man

Etiket:

Klakring Østre Skole – Klakringvej 14

Skolen blev bygget i 1878 og den første lærer hed N. P. Sørensen og havde været lærer på kommuneskolen (senere Stormly). I 1943 blev Hans Willy Krogh lærer og i 1949 kom Niels Børge Pedersen til som andenlærer. Han blev

Etiket:

Skolen/Biblioteket

Efterhånden som børneflokken i Juelsminde voksede, blev det mere og mere aktuelt med en skole. Kun jernbanefunktionærernes børn fik undervisning, fordi driftsbestyrer Bentzon havde ansat en privatlærerinde. Denne udvikling kunne ikke fortsætte, så i 1897 besluttede man at leje et

Etiket:

Bjerre Skole

Den ældste skole i Bjerre er bygget i 1776 på adressen Holmen 12a, og den tilhørende degn boede på Neder Bjerrevej 1. På grunden Holmen 8, har der gennem tiderne ligget 3 skoler. Den første blev bygget i 1860. Den

Etiket:

Vrigsted Efterskole

Stående foran Vrigsted Efterskole ses det tydeligt – på om- og tilbygninger – at stedets historie rækker længere tilbage end til 1997, hvor Vrigsted Efterskole blev oprettet. Den nuværende skole er en efterskole for normalt begavede ordblinde unge mennesker. Den

Etiket:

Barrit Skole

Over Barrit Skole Fra meget gammel tid ejede Barritskov Gods skolen og jorden omkring den. Jorden havde gårdstørrelse, så læreren kunne leve af dyrkningen. I 1814 kom den første lov for folkeskolen, der satte nye rammer og mål for opdragelsen.

Etiket:
Top