Rårup Forskole 1903-72 – Bygaden 2

Rårup Forskole 1903-72 – Bygaden 2

Den gamle hovedskole fra 1856, omme i Smedegade nr. 11, kunne ikke i længden rumme alle skolebørnene fra Rårup og omegn.

I 1903 blev her på Bygaden 2 opført en ny, moderne forskole til de yngste elever (1.-3.klasse) og deres lærerinde.

På billedet sidder 25 skolebørn – vel sagtens skolens samlede elevflok – foran hoveddøren i Rårup forskole i året 1912.

Der var næsten altid kvindelige lærere i forskolerne.
Her er fru Riishede i gang med undervisningen, vist i midten af 1950’erne. Der er stadig kakkelovn og pulte. De høje vægpaneler hører til i alle skoler gennem næsten 200 år.

Da hovedskolen i 1927 flytter fra Smedegade til Bakkedalsvej, fortsætter skolen her på Bygaden 2 med at være forskole.Og den oplever også at være forskole til den helt store nybyggede centralskole, der bygges i 1961.

Først 1972 stopper undervisningen på Bygaden 2.

Dette foto er formentlig taget i 1970’erne, efter skolens ophør. Man ser i den fjerneste ende de høje vinduer i skolestuen. I den nærmeste ende boede lærerinden.

Nu, i 2015, er bygningen er ikke ændret meget siden den var skole.
Den gamle skolestue er bevaret, i 2015 som dagligstue, med de originale flotte gulvbrædder. I entreen bruges stadig de originale knager til børnenes tøj.

Kilde:
Hanne Skriver: Gamle, nedlagte landsbyskoler i Bjerre Herred, Lokalarkivet for Glud-Rårup-Skjold-Hjarnø sogne