Rårup Skole 1927-1961 – Bakkedalsvej 25

Rårup Skole 1927-1961 – Bakkedalsvej 25

Skolen blev bygget i 1927, til afløsning af den gamle skole fra 1856 på Smedegade. I den nye skole undervistes alle børnene i 4.-7. årgang fra Rårup og omegn. De yngste børn undervistes i forskolen på Bygaden.

På dette foto, fra efter 1943, ses den nye, smukke skole i dalen ved Rårup by, ved vejen der slynger sig op til Rårup kirke på bakken. Bemærk skorstenene til de mange kakkelovne.

På billedet, også fra omkring 1930, ser man sydsiden med de tre store vinduer til højre, hvor der var en stor skolestue til alle børnene. En sommerdag kunne der nok blive behov for udluftning. Det blev klaret gennem det lille spir på taget.

Skolen virkede som hovedskole i 34 år, indtil 1961, da den nye, helt store centralskole blev bygget.
Så blev der indrettet børnehave i bygningerne.

Billedet er fra ca. 1980. Kakkelovnene og de tilhørende skorstene var da fjernet, men ellers var der ikke ændret megetpå det ydre. Da der var skole her, var der ingenting på legepladsen ud over en drikkekumme. Den store dør længst til venstre førte dengang ind til skolegarderoben og videre ind til skolestuen.

Den smalle dør i midten af bygningen førte ind til folkebiblioteket, som havde til huse her.
Den tredje dør førte ind til lærerens privatbolig. Her kom læreren ud på trappestenen og klappede i hænderne, når frikvarteret var slut. En ringeklokke var ikke nødvendig!

Kilde:
Hanne Skriver: Gamle, nedlagte landsbyskoler i Bjerre Herred, Lokalarkivet for Glud-Rårup-Skjold-Hjarnø sogne