Kategori: Tørring

Tørringbanen – 9 historiske cykelture

De 9 cykelture er rundture, hvor man dels følger et stykke af banen så tæt som muligt og dels kører ud i landskabet og tilbage til der, hvor man startede. Der findes beskrivelser med kort til at printe ud som

Etiket:

Tørringbanen – 7. etape – Ølholm og Tørring stationer

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS. En folder med oversigt over de 9 etaper langs Tørringbanen kan hentes her: Tørringbanen PDF Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 7.etape PDF 7.

Etiket:

Uge 11 – Alsted Fredskov

Den 16. juli 1812 stiftedes landets første andelsselskab – Alsted Fredskov. De 25 andelshavere havde købt skoven for 25.000 rigsdaler af godsejeren på Stougård, Jacob Berg Secher. Skoven blev drevet efter fælles vedtægter, der indeholdt bestemmelser om plantning, indsamling af

Etiket:

Uge 10 – Tørring Kirke

Kirken er opført i den sydlige del af landsbyen engang omkring år 1200. Senere er der kommet mange ændringer, udvidelser og ombygninger til. Tårnet bærer en ottesidig kuppel, en ottekantet lanterne med en lille kuppel, et spir og en vindfløj,

Etiket:

Uge 27 – På cykel gennem Uldum Kær

I Uldum Kær er der fred og ro og højt til himlen. Man kan komme på kryds og tværs gennem kæret – både til fods og på cykel. Der er fine stier – nogle steder bygget i træ hævet op

Uge 24 – Gudernes Kær

Fra udstillingen Gudernes Kær / Uldum Kær ved Tørring Teltplads. Med mikrofon – skaberen af værket – den dygtige trækunstner Hans Madsen, Skovby. Udstillingen har hentet inspiration og tager afsæt i arkæolog Allan Skou Larsens fortællinger om offerfund i Uldum

Gudernes Kær – Udstilling ved trækunstneren Hans Madsen, Skovby

Den 10. juni kl. 11 åbnes udstillingen Gudernes Kær / Uldum Kær ved Tørring Teltplads. Udstillingen har hentet inspiration og tager afsæt i arkæolog Allan Skou Larsens fortællinger om offerfund i Uldum Kær blandet med myter fra nordisk mytologi –

I Uldum Kær dyrkede man guderne

I oldtiden har man dyrket guder og de religiøse historier, der blev fortalt fra generation til generation. Fund af ofrede ting, dyr og mennesker viser, at tørvehuller, mosesøer og åer især havde en religiøs kraft. Under vandspejlet og tørven fandtes

Mennesker eller guder?

Allé med menneskeskikkelser – Er det mennesker eller guder? Der findes rester af menneskelige træfigurer stukket ned i moser, bl.a. den 88 cm. høje Brodenbjergmand fundet i en mose ved Viborg, formet engang i yngre bronzealder og med en overdimensioneret

Uldum pigen og offergrav

Uldum Pigen og offergrav – Uldum Pigen endte i mosen I en frugtkasse i Panuminstituttets kælder i København lå kraniet af en 11-12 årig ung pige. Hun havde ligget der i 132 år indtil den, der skriver disse linjer hentede

Gudenåen er gudernes å

Sten med slangelignende bånd rundt om, symboler på åløb: GUDENÅEN er gudernes å Landskabet er i oldtiden religiøst og skabt af guderne. Man kan kalde det et kosmologisk landskab, hvor buske, træer, moser og åer opfattes som hellige steder. Her

Thors hammer

Thors hammer sidder fast i en sten – Thors hammer og flintsmedens økser Thors hammer Mjølner blev i overgangen til kristen tro et modsymbol til korset. Hammeren blev brugt til at kæmpe imod jætterne og andre fjender. Thor er frugtbarhedsguden

Odin

Odin med spyd og ravne på skulderen: Odin og Thor kæmper i Gudenådalen I løbet af Vikingetiden udvikledes Ase-troen som afløser for de gamle frugtbarhedsreligioner. 2 gudeslægter, Aserne og Vanerne kæmpede i en parallel verden med frugtbarhed, kærlighed, rigdom og

Uge 7 – Det ældste Tørring

Her på marken ved Grønlund i Tørring finder man de ældste spor af en egentlig landsby. Indhegnede gårde, der kun er rykket lidt rundt efterhånden, som de nedgravede vægstopler rådnede, så der måtte bygges nyt. Uden for bebyggelsen har man

Uge 13 – Tørring Stationsby

Bredgade i Tørring. Der var bar mark her, hvor købmændene Jens Kyndesen og Jens Hauge i 1890 opførte den store hjørneejendom til højre i billedet, som den første bygning i “Tørring Stationsby”. Jernbanen var på vej og åbnede for trafikken

Uge 11- Haustrup Sø

Nordvest for Tørring, ved Egholm Mølle, ligger den udtørrede sø – Haustrup Sø. I 1920’erne købte områdets lodsejere møllens rettigheder til opstemning og fik søen afvandet. Der er en afmærket vandrerute langs søens vestside, med udgangspunkt fra en P-plads tæt

Top