Uldum pigen og offergrav

Uldum pigen og offergrav

Uldum Pigen og offergrav – Uldum Pigen endte i mosen

I en frugtkasse i Panuminstituttets kælder i København lå kraniet af en 11-12 årig ung pige. Hun havde ligget der i 132 år indtil den, der skriver disse linjer hentede hende tilbage til Uldum og navngav hende ”Uldum Pigen”. Nu ligger hun på Uldum Mølle og er med til at fortælle, hvordan man i jernalderen ofrede mennesker i mosen i udstillingen ”Gudenådalen – Myternes Dal”.

Kraniet uden underkæbe blev indleveret som et mosefund i 1877 til Nationalmuseet. Især under de to verdenskrige, blev der gravet tørv op af mosen og med op kom adskillige skeletter, knogler, kranier og keramikkar. Alt sammen nedlagt og nedgravet i tørvelag for omkring 2000-2500 år siden. I en anden kasse på panuminstituttet lå et skelet uden hoved, en mand på 30-35 år med en legemeshøjde på ca. 170 cm. Hovedet havde været der, for der lå en seddel ”kraniet foræret til Canada, 1961, Nationalmuseet”.

Efter flere henvendelser fra lokale blev Nationalmuseets arkæolog Becker sendt til Uldum Kær i 1942 og lavede en udgravning i et felt, hvor tørvegravere ”havde fundet mange skeletter og i en enkelt tørvebænk, 7-8 stykker”. Becker indhentede oplysninger om lerkrukker, lerkarskår foruden menneskekranier og diverse løse menneskeknogler, alt i en koncentration på et ca. 3-400 meter stort område.
Beretningerne var mange: ”Et skelet med skæg og knapper i tøjet”, ”et skelet med udbredte arme og hår på hovedet”, ”2 bronzesværd”.

Koncentrationen med de ofrede mennesker og keramikkar lå tæt på kanten af en aflang sandholm, vejen ud i tørvemosen. Her er Uldum Pigen sikkert ført i procession med høvding, præst og jernalderbønder fra bygder rundt omkring Uldum Kær. På sandholmen kunne jernalder-publikummet stå og se hende blive ombragt og lagt i tørvegraven.

En stor pæl er fundet, det kan være galgen. Således hang de ofrede på galgen med fødderne hængende ned til mosedybet, hvorunder guderne regerer for Odin, ”De hængtes Gud”. Gennem den hængte krop kunne kraften nå ned i den hellige mose til underverdenen. De døde blev lagt i aflange gravede huller i mosetørven op til en meter dybe. Mad til rejsen til det hinsides, blev bragt i kar, som placeredes i hullerne til skeletterne.

Uldum Pigens næstsidste rejse kunne begynde, offeret var nu givet guderne for bedre vejr og flere fødsler.
Uldum Pigens foreløbige sidste rejse: 1877 og 2009 Uldum-København t/r.