Kategori: Hornsyld

Uge 9 – Bungalow

På Møllevej i Hornsyld ligger flere Bungalows. Det er huse bygget i slutningen af 1920’erne-1940 med tanke på det funktionelle. De skulle være enkle og økonomiske. De fleste (ikke det på billedet) har en enkel kvadratisk grundform, der gav flest

Uge 15 – Jernbanebro ved Hornsyld By

Inde på marken – ved den lille Urlev Å – syd for Nørremarksvej i Hornsyld ligger stadig fundamentet fra en jernbanebro over åen. Broen stammer fra Juelsminde Banen, der lå her i årene 1884-1957. Der var station i Bråskov og

Etiket:

Juelsmindebanen – 8 historieture på cykel fra Juelsminde til Horsens

De 8 cykelture er rundture, hvor man dels følger et stykke af banen så tæt som muligt og dels kører ud i landskabet og tilbage til der, hvor man startede. Der findes beskrivelser med kort til at printe ud som

Etiket:

Juelsmindebanen 4. etape – Bråskov og Hornsyld stationer – ca. 9 km

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 4.etape PDF Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS. Juelsmindebanen

Etiket:

Nebsager skole,- nu Hornsyld skole.

Den første skole i Nebsager sogn blev oprettet i 1711 efter tilskyndelse fra herremanden på Skerrildgård. Det var ofte skik at oprette skole for fæstebøndernes børn, og der var 6 fripladser for de allerfattigst af disse. Klasseværelset var indrettet i

Etiket:

Nebsager Kirke

Nebsager kirke er en middelalderkirke fra 1200 tallet. I koret findes rester af kalkmalerier, og samme sted hænger to epitafier af brødrene Hoffmann, som boede på Skjerrildgård, der i lange perioder ejede kirken. Kirken er restaureret i 1979 og gennemgående

Hornsyld Købmandsgård

Hornsyld Købmandsgård blev grundlagt i året 1887 af Søren Peter Laursen. Senere var der flere ejere. I 1932 overtog K.F.K. forretningen som fallitbo og opfordrede Jørgen A. Jepsen, der er født i Tværsted, og på det tidspunkt arbejdede i Vedersø,

Hornsyld station / Juelsminde banen.

For at skaffe bedre forbindelse mellem Horsens og Bjerre Herred tænkte man allerede sidst i 1870’erne på at anlægge en jernbane fra Horsens til den sydøstlige del. Efter megen diskussion blev linieføringen fastsat og arbejdet med skinnenedlægning og opførelse af

Etiket:

Hornsyld sygehus

Det første sygehus blev bygget i 1891. Det havde 2 stuer med 8 sengepladser. Der var ingen operationsstue, så indgreb blev foretaget i lægeværelset. Samtidig blev der opført et epidemisygehus med i alt 12 sengepladser. Først i 1912 fik sygehuset

Hornsyld Idrætscenter

I 1973 gik flere borgere i den nordvestlige del af Juelsminde kommune med drømmen om en svømmehal, efter at Juelsminde, Rårup og Stouby havde fået en idrætshal. Nabobyerne var med på ideen, også at svømmehallen skulle ligge på Nørremarksvej 3,

Elisedal

Elisedals hovedbygning, der er fra 1797, er Hornsylds ældste hus, bygget i munkesten af A. Tholstrup, rådmand i Horsens og birkedommer til Boller birk. Elisedals tilliggende var da på ca. 8o tdl. Der var skiftende ejere indtil 1887, hvor dyrlæge

Hornsyld apotek

I 1855 søgte praktiserende læge i Hornsyld, Christen Rasmussen, der også var farmaceut af uddannelse, om tilladelse til at dispensere medicin til egnens beboere så længe der ikke fandtes et apotek i området. Ansøgningen blev anbefalet af Amtmanden. Nogle år

Bryghuset

I 1897 byggede brygmester Th. Rasmussen et bryggeri i Hornsyld – vistnok det første og eneste i Bjerre Herred. Det var et hvidtølsbryggeri, og man leverede øl på faste ruter rundt i egnen, bl.a. var de store gårde, såsom Palsgård,

Elværket

I april 1908 samledes en række borgere for at undersøge mulighederne og betingelserne for at oprette et elektricitetsværk i Hornsyld. En bestyrelse arbejdede hurtigt og allerede i september samme år kunne el-værket starte på Bakkevej 18. Første bestyrer var Robert

Brå mølle

Brå Mølle er en naturperle. Hvor Smedebækken ender ved møllens stemmeværk med et brusende vandfald, løber åen videre gennem det smukke landskab nu under navnet Urlev Å, indtil den senere igen skifter navn til Ørum Å og Rhoden Å for

Etiket:

Bråskovgård

Fund viser, at der har været beboelse og aktivitet i området omkring Bråskovgård i jernalderen. Fra ca. 1450 og op gennem 1800-tallet kendes stedet som 2 store fæstegårde under Boller Gods. Den ene gård blev flyttet over på den anden

Skerrildgaard

Skerrildgaards historie kan føres tilbage til det 13. århundrede. Den havde status som en hovedgård, hvilket betød, at den havde forskellige privilegier og at der hørte fæstegårde til ejendommen. Den nuværende hovedbygning er opført i 1766. Der har tidligere været

Samarbejde om lokalhistorier

Der er flere lokalhistorier på vej ud i den digitale formidling. Lokale kræfter fra Stenderup, Bjerre, Barrit-Vrigsted, Stouby, Hornsyld og omegne har samlet historier og billeder og Kend din landsby har lovet at gøre dem klar til deres nye liv

Referat fra møde på Hornsyld Idrætscenter 2013-09-19

Møde med Torsten Sonne, byrådsmedlem og formand for Lokalrådet/Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov, og Gerda Brixen Nielsen, formand for Nebsager Lokalarkiv, der har til huse i Hornsyld Idrætscenter. Der er allerede mange QR-koder i Hornsyld, bl.a. på deres idrætsbaner, hvor

Top