Bråskovgård

Fund viser, at der har været beboelse og aktivitet i området omkring Bråskovgård i jernalderen. Fra ca. 1450 og op gennem 1800-tallet kendes stedet som 2 store fæstegårde under Boller Gods.

Den gamle Bråskovgaard - tegnet af Søren Knudsen.
Den gamle Bråskovgaard – tegnet af Søren Knudsen.
Den ene gård blev flyttet over på den anden side af den nuværende hovedvej under navnet ”Nørringsminde”. Den anden, Bråskovgård, frikøbtes i 1855 af stedets fæstebonde, Terkel Olesen Staalesen, og gården var i familiens eje indtil 1907, hvor staten købte den og oprettede ”Statsopdragelsesanstalten Bråskovgård”.

Det oprindelige stuehus, som var opført i bindingsværk tækket med strå, blev revet ned og i stedet blev der opført en pompøs hovedbygning i ”engelsk herregårdsstil”. Udbygningerne brændte i 1912 og de nuværende opførtes som erstatning.

Braaskovgaard 2.I 1981 solgte staten Bråskovgård og den blev omdannet til ”den sociale landsby Bråskovgård”. I 1983 påbegyndtes efterskoledrift på stedet.

Fra starten var det en del af ideen at lade unge med boglige vanskeligheder være på efterskole sammen med helt almindelige unge. Den ide fastholdes den dag i dag, blot med den forskel, at der nu også er skabt plads til 20 hørehæmmede elever. I alt har skolen 140 elever, og der er ca. 35 ansatte.

Stedets mange værksteder (som mere eller mindre stammer fra statsungdoms-hjemmets tid) giver efterskolen helt unikke muligheder.

Landbruget er vel det mest særegne, idet ingen anden efterskole i landet har et så stort jordtilliggende, som passes af skolen selv. Det er eleverne der, sammen med skolens landmand, er ansvarlig for driften i det daglige.