Tag: Sagn

Boring Kirkebakke – sagn

På kirkebakken ved Boring har stået en kirke, endnu nævnt i 1524. I 1528 omtales den som “den øde kirke” ved Navlhale (Rask Mølle). Den skal være nedbrugt af Claus Glambæk, Rask, der i 1589 benyttede murstenene til hvælvinger i

Etiket:

Uge 47 – Barritskov

Man fortæller at Barritskov i gamle dage ejedes af en smuk frue, men at hun var ond og lunefuld – og hun blev mest kaldt den onde frue. Hun skal have ejet en ring med en sjælden sten, som havde

Etiket:

Cyprianus – og mølleren i Bjerre

En møller i Bjerre var en mester i den sorte kunst og ejede Cyprianus. Engang havde en bonde fra Aale stjålet en økse fra ham, men han måtte ved midnatstid bringe den tilbage, og han førtes på denne tur så

Etiket: ,

Ståstenen – den store sten på Ashoved

På Endelave boede en jættepige, som var forelsket i jætten på Palsgård, men da hun troede, han var bleven hende utro, blev hun meget forbitret, løste sit strømpebånd, gjorde deraf en slynge og slyngede en sten efter jætten. Stenen blev

Etiket: ,

Uge 48 – Det sorte hul ved Barritskov

“Den gamle abildallé” udmunder i “Det sorte hul”…” “Sælsomme ting skal her kunne ses mellem hegnene ved nattetide”, skriver Ole Bjerremand Hansen i Vejle Amts Årbog 1951. “Det spøger i Det sorte hul, sagde man i min drengetid, og de

Etiket: ,

Uge 41- Spindekællingen

I Skjold sogn, er et sted, fortælles det, hvor fire bymarker løber sammen, nemlig Bisholt, Brund, Skjold og Stourup. På dette sted sidder hver aften en kælling og spinder. Man må vogte sig vel for at se på hende, for

Etiket:

Uge 25 – Spindekonens høj

På sydsiden af Horsens Fjord, et par hundrede meter fra Bisholt Strandvej mod Flintehage ligger Spindekonens høj. Gemt bag træer og buske ligger højen og inde under tjørnekrattet er jorden gravet grundigt igennem af ræven. Sagnet fortæller, at i gammel

Etiket: ,

Palsgård – sagn om navnet og stenen på Ashoved

Elever fra As Friskole fortæller sagn om navnet Palsgård: – og om den store sten på Ashoved:

Etiket: ,

Ashøj

Lokalhistorie præsenteret af elever fra As Friskole: Omkring 1870 blev As Høj hul indeni, som man ser den i dag. Man gravede grus der, som man brugte til at smide i mosen, så man kunne køre på vejen overimod Rårup,

Etiket: ,

Mindeparken

7 år efter godsejer Schous død besluttede ”en kreds af borgere”, at de ville rejse ham et smukt mindesmærke. Ejnar Viggo Schou havde skabt en stor virksomhed på Palsgård og var gået foran i bestræbelserne på at gøre Juelsminde kendt

Etiket: , ,

Den spanske soldatergrav

Det har altid heddet sig blandt folk på egnen, at en spansk soldat var blevet begravet i Fuglkær. Forhistorien er den, at i 1808 fører Danmark krig imod England og har indgået en alliance med kejser Napoleon Bonaparte af Frankrig.

Etiket:

Stagsevold

Stående ved Stagsevold i den vestlige del af Stagsrode Skov kan enhver se, at her har ligget en lille borg omgivet af en voldgrav. Man ser kældermurene til et oprindeligt borghus opført af munkesten. Der har sandsynligvis kun været 1

Etiket:

Guldhøj

Her i Grund skov ligger en gravhøj, ”Guldhøj”, som flere folkemindesamlere har fået fortalt om. Sagnet fortæller, at en grev Ott har begravet en guldskat i højen og det siges, at der ses lys over højen om natten. Der fortælles

Etiket: ,

Træhesten

Træhesten er det grønne område ved kirkegårdens sydøstlige hjørne. Oprindelsen til navnet Træhesten er usikker, men den mest umiddelbare forklaring er, at der engang har stået en træhest på stedet – et strafferedskab, der blev brugt til at straffe bønderkarle

Etiket:

Dysbjerg

Dysbjerg har altid virket dragende på folk. Bjerget, der rejste sig på den flade mark og gav udsyn fjorden rundt. Her er holdt folkemøder på Grundlovsdag, skytteforeningen samledes her, og her fejrer de lokale Sct. Hans aften. Grusgraven Den store

Etiket:
Top