Cyprianus – og mølleren i Bjerre

Cyprianus – og mølleren i Bjerre

Bjerre Nedermølle
En møller i Bjerre var en mester i den sorte kunst og ejede Cyprianus.

Engang havde en bonde fra Aale stjålet en økse fra ham, men han måtte ved midnatstid bringe den tilbage, og han førtes på denne tur så højt gennem luften, at hans fødder raslede i toppen i Bjerres skov.

Således udførte denne møller mange underlige ting, og alt folket undredes derover, og spekulerede over, hvorfra han vel havde sådanne evner.
For at udforske dette listede en møllersvend sig en dag ind i hans lønkammer. Her fandt han en forunderlig, gammel bog med røde bogstaver, og den begyndte han straks at læse i.

Lige med det samme kom den onde selv eller “Gamle Erik”, som han også kaldtes, og spurgte: “Hvad skal jeg gøre?”

Møllersvenden blev så forfærdet, at han tabte både mål og mæle og styrtede om, og det ville sikkert have været ude med ham, hvis ikke mølleren i samme stund var trådt ind og havde set, hvorledes det stod til.

Hurtigt greb mølleren bogen og læste på et andet sted for om muligt at drive den onde bort igen, men det var allerede gået for vidt. Der var da ikke andet at gøre and at pålægge ham et arbejde, som han ikke kunne udføre.
Mølleren greb da et sold og befalede ham, at han dermed skulle øse vandet ud af mølledammen. Det formåede han alligevel ikke, og han for da bort gennem loftet og efterlod sig en frygtelig stank.

Kilde: Bjerre Herreds Bogen

Cyprianus: Håndskrevne, magiske bøger udbredt blandt kloge koner og mænd. Også brugt som betegnelse for heksebøger, der ifølge folketroen gik i arv fra heks til heks.