Nebsager skole,- nu Hornsyld skole.

Den første skole i Nebsager sogn blev oprettet i 1711 efter tilskyndelse fra herremanden på Skerrildgård.

Det var ofte skik at oprette skole for fæstebøndernes børn, og der var 6 fripladser for de allerfattigst af disse. Klasseværelset var indrettet i et hus, der lå til venstre for indkørslen til Skerrildgård.

I 1852 købte Nebsager kommune en smuk bindingsværksbygning, som oprindelig var bygget som enkesæde til præstegården. Bygningen lå umiddelbart vest for den nuværende indkørsel til kirken.

Her foregik undervisningen så de næste 50 år, indtil 1902, hvor der blev bygget en ny hovedskole på den modsatte side af vejen, Nebsager Kirkevej 9.

Forinden, i 1881, var børnetallet blevet så stort, at man måtte bygge 2 forskoler, en på Søndergade 44 og senere en på Nebsager Kirkevej 13. Her gik børnene de to første skoleår.

Den gamle skole på kirkesiden fungerede nu som bolig for førstelæreren og skolekontor indtil 1920, hvor huset blev nedrevet og en ny bygning opført som førstelærerbolig, samt sognebibliotek på Nebsager Kirkevej 5-7.

I 1909 blev der bygget en stor, smuk gymnastiksal vinkelret på hovedskolen. Salen blev dog revet ned, da man i 1955 byggede ny skole på den nuværende adresse, Nørregade 4.

skolen

Skolen kom senere til at hedde Hornsyld skole.
Her er der sket væsentlige udvidelser i årene 1978 og 2007.