Hornsyld apotek

I 1855 søgte praktiserende læge i Hornsyld, Christen Rasmussen, der også var farmaceut af uddannelse, om tilladelse til at dispensere medicin til egnens beboere så længe der ikke fandtes et apotek i området.
Ansøgningen blev anbefalet af Amtmanden.

Nogle år efter ansøgte flere sogneråd i Bjerre Herred om oprettelse af et apotek og i december 1861 blev Apoteket på Apotekerbakken 23 indviet med farmaceut Niels Peter Willemoes som leder.

Den flotte apoteksbygning er fra 1893
Den flotte apoteksbygning er fra 1893

Med den nuværende apoteker, Gert Nielsen, har der ialt været 11 apotekere i de forløbne 150 år.

Apoteket dækker området Bjerre Herred med håndkøbsudsalg rundt i dette område, fortrinsvis hos købmænd og brugser, hvortil man dagligt kører ud med lægeordineret medicin. Der er i dag ca. 15 medarbejdere.

I den nuværende beboelsesbygning startede det første apotek i den vestvendte gavl. I året 1893 udvidedes apoteket til den bygning, vi ser i dag, idet den blev bygget vinkelret på den gamle bygning.

I 1972-73 lod apoteker Guldager opføre en fabriksbygning til produktion af infusionsvæsker til sygehuse. Denne eksisterede i ca. 2o år.

I dag er det firmaet Holistica, der ejer og benytter denne bygning.

Apotek og sygehus
Apotek og sygehus