Tørringbanen – 7. etape – Ølholm og Tørring stationer

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

En folder med oversigt over de 9 etaper langs Tørringbanen kan hentes her: Tørringbanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 7.etape PDF

7. etape Ølholm og Tørring stationer:

Parkering ved p-pladsen på hjørnet af Ølholm Bygade og Uldumvej.

Kør ned ad Uldumvej til Banevænget.

Ølholm Station Banevænget 5 – 24,5 km

Ølholm blev en travl station med gods fra de to møbelfabrikker og flødeboller fra Ølholm Chokoladefabrik.

Ølholm Station 1962 (EDE)

”Det var også spændende at sidde i venteværelset og kunne høre Thora dirigere togenes afgang og ankomst. Det foregik på den måde, at når et tog afgik fra Tørring eller Uldum, blev der ringet til Thora, der med sin klare røst meldte Ølholm. Så gik hun ud og hejste det hånddrevne signal i vejret som tegn til, at nu var der fri adgang til Ølholm Station. Når toget skulle afgå, stod Thora på perronen med sit lille runde skilt, og når hun rakte det i vejret, var der afgang.”

Villaen på Banevænget 3 er det tidligere forholdsvis store pakhus.

Kør op til Ølholm Bygade, hvor husene fortæller om livet i stationsbyen.

Ølholm Bygade
Nr. 3: Købmandsbutik – SPAR
Nr. 5: Elisabethsminde 1908-51, Manufakturhandel – træskohandel – skrædder
Nr. 8 Ølholm Møbelfabrik 1919-71
Samme år som toget – 1891 – kom den unge snedker Niels Nielsen Omann til byen og grundlagde virksomhed med seriefremstillede møbler og det blev til Ølholm Møbelfabrik. To af hans sønner kom også ind i virksomheden.
Andreas Omann startede for sig selv i 1933 og Sigfred Omann overtog ledelsen af Ølholm Møbelfabrik, da Niels Omann døde i 1935. De to møbelfabrikker fik stor betydning for byen og jernbanen. De kunne fylde to godsvogne med møbler hver dag.
Nr. 9 Ølholm Chokoladefabrik
1933-71, Efter et ophold i USA kom brødrene Gerhart og Møller Poulsen hjem og startede en produktion af flødeboller. De håndlavede boller og populære rosinbøffer blev sendt afsted i mængder. Ved mekanisering nåede produktionen efterhånden op på flere millioner om året, så også her betød det ekstra gods til jernbanen.
I 50’erne solgte man flødeboller med små skavanker i poser med 10 stk. for 1 kr. De blev solgt efter ”først til mølle”-princippet, så der var kamp om tilbuddet efter skoletid.

Nr. 11: 1934-??, Slagterbutik
Nr. 13: 1934-84 Bagerbutik
Nr. 14: 1904-71 Skomager
Nr. 15: 1867-1975, Købmandsgård – Korn- og foderstof – Benzintank
Nr. 31: -1978, Smedeforretning – Cykler – Benzin
Nr. 39: 1938-66, Manufakturhandel – Trikotage – Isbar – Frisør
Nr. 41, 1933-66, Købmandsbutik

Efter Ølholm Bygade 48 til højre ad stien – under Vestvejen, og til venstre ad grusvej og cykelsti mod Tørring.

Vejen og cykelstien ligger oven på det gamle banespor. På marken ses den gamle landevejsbro – her gik vejen før.

Drej til højre ved Torvegade og følg den ind til pladsen ved Bredgade.

Tørring Station – 27,8 km
Stationen lå hvor SuperBrugsen ligger nu. Efter 1929 forsatte banen videre mod Thyregod gennem hullet mellem bageren og tøjbutikken på Bredgade.

Tørring Station 1962

Rundt om banepladsen lå her nogle af de første bygninger, bl.a. bageren, den store købmandsgård, Jernbanegade 2 og Møbelmagasinet, Torvegade 1.

Tørring Stationsby
Stationens placering langt fra den gamle Tørring landsby førte til, at man nu fik både Gl. Tørring og Ny Tørring eller Tørring Stationsby.
Snart blev ugedagen, hvor grisene skulle til slagteriet i Horsens byens store dag. Der kunne holde mere end 100 bøndervogne i kø for at læsse af.
Forretningslivet blomstrede og da byen i 1905 også fik eget elværk betød det flere håndværkere og mere industri.

Brohuset
Ved åens sydside lå et enkelt hus, ”Brohuset”, før banen kom, ellers var der eng og mark næsten helt op til kirken og helt ned til Stougaard.

Teltplads og Kanoudlejning
Tørring Teltplads drives af frivillige i Gudenåcenterets Støtteforening.
Siden 1977 har Tørring Kanoudlejning sendt folk afsted i kano på Gudenåen.

Gl. Tørring – eller Tørring Kirkeby var allerede begyndt på de nye tider inden jernbanen kom til byen.
I 1880’erne oprettedes andelsmejeri, forsamlingshus, brugs, missionshus og Spare- og Laanekasse.

Egholm Mølle
Vandmøllen blev bygget i 1782 og senere kom en vejrmølle til.
Mølleriet ophørte i 1928.

Til Tørring ad Vongevej og videre ad Søndergade. Efter nr. 86 til højre ad Hedegaardsvej og via Kandborgvej til Haugevej.

Hvolgaards møller
Ved bækken lå Hvolgaards vandmølle, der omtales allerede i 1500-tallet.
I 1851 opførtes en vejrmølle med et stuehus syd for møllen. ”Møllehuset” ligger stadig på Hvolgaardsvej 20, men der er ikke spor efter møllerne .

Hvolgård
Herregården er nævnt tilbage i 1400-tallet. I 1905 hørte der 565 tdr. land til gården, en besætning på 150 køer, 50 ungkvæg og kalve, 5 tyre og 19 heste.

Langskov Kirke
Kirken er bygget i 1880 efter, at den ca. 700 år gamle kirke var revet ned.