Tørringbanen – 1. etape – Lund, Kørup og Horsens stationer

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

En folder med oversigt over de 9 etaper langs Tørringbanen kan hentes her: Tørringbanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 1.etape PDF

1. etape: Lund-Kørup-Horsens ca. 17 km

Parkering ved Dagli’Brugsen i Lund.

Lund Station – 6,6 km

Lund Station
Stationsområdet lå hvor brugsen og parkeringspladsen ligger nu og går man rundt om bygningen mod vest ved tankstationen, kan man følge banen som en sti. Banen gik lige gennem det nuværende supermarked og delte sig ca. 100 m længere mod vest.

Bryrupbanen fortsatte mod Silkeborg og Tørringbanen drejede mod sydvest mod Kørup og fulgte krumningen nord om husene på Amelies Vej 20 – 28.

Til Kørup
Kør ad Silkeborgvej mod øst (mod Horsens) og tag Kørupvej til højre.
Kør under broen og følg cykelstien til næste bro. Kør op på vejen over broen, fortsæt ned til rundkørslen og kør til venstre til Kørupvej. Fortsæt til Kørup.

Banen løb inde omtrent parallelt med vejen 3-400 meter inde til højre. Drej til højre ad Bisgårdsvej.

Kørup Station – Bisgårdsvej 8 – 8,6 km

Kørup Station 1957 (IVASAG)

En af banens mindst benyttede. Man sendte mælk med banen fra Tamdrup Bisgård til mejeriet i Dortheasminde.

Mod Horsens
Kør ned ad Bisgårdsvej. Tag til højre ad Vrøndingvej og venstre ad Grønhøjvej.
Ruten følger nu Regionalrute 32.
Efter at have passeret Bygholm Å drejes ad Stampemøllevej til venstre.

Den grener sig med det samme, tag venstre gren – Nørrehåbsstien.

Ved T-kryds drejes til venstre og vejen fortsætter under motorvejen og bliver til en sti, som fortsætter til Lovbyvej.

Drej til højre ad Lovbyvej og venstre ad Åbjergskovvej.

Jættestuen Grønhøj

Bygholm Sø er en kunstig sø dannet ved opstemning af Bygholm Å. Dæmningen blev bygget i 1918 og det opstemmede vand brugt til produktion af el i det nye Bygholm Vandkraftværk.
Værket, der forsynede egnen med strøm – også BHHH – blev nedlagt, da landevejen blev udvidet i 1961.

Bygholm Teglværk – engang et af landets største. Undergrundens fede ler blev brændt til tegl, bl.a. de mange millioner mursten, der blev til det store Horsens tugthus, opført i 1850’erne.

Drej til venstre ad Schüttesvej (her forlader man Regionalrute 32) og tag sti til højre midt på broen over søen.

Drej til venstre ad Studentervænget og drej til højre ad Gammel Møllevej.
For enden af vejen går en sti til venstre langs jernbanesporene.

Stien følger den vestlige side af de to parallelle spor, der gik mod Lund, og som lå vest for statsbanesporet.

Horsens Station – 0,0 km
Cykelruten går ikke ind til banegåden. Den første statsbanegård lå for enden af Jessensgade, indtil den nuværende blev bygget i 1929.
De første år måtte folk gå hen over statsbanernes spor for at komme ud til den ”private” Tørringbane, men der blev senere bygget en gangbro.
Privatbanerne fik egen stationsbygning i 1898, der blev deres hovedkontor, indtil bygningen blev revet ned i 1952.

Bygholm trinbræt – 0,8 km

Broen, hvor Vestergade føres over jernbanen blev bygget i 1929.
Før den tid krydsede banen vejen og bommene gik ned, når toget kom forbi.
Der var billetsalg i vogterhuset, der lå hvor banen krydser vejen til Lund. Der var læskur – og sidespor til teglværket.

For at lokke oplandets beboere til byen, blev der på markedsdage indsat gratis hestetrukne vogne – omnibusser – fra Bygholm trinbræt til Nørretorv.

Et par hundrede meter længere mod nord begyndte sporene at dreje mod nordvest væk fra statsbanesporet. Stien følger privatbanesporenes forløb.

Fortsæt ad stien til Egernvej, under Skanderborgvej som Provstlundstien.
Ruten følger nu Regionalrute 31.
Vest for ringvejen løber sporet præcis hvor privatbanesporene i sin tid løb.

Fællesspor
I begyndelsen var der kun et fællesspor til Lund for de to smalsporsbaner (1000 mm) til Silkeborg og Tørring.

Fra 1929, får de hver deres normalspor (1435 mm) helt fra Horsens Station.
Togene kunne så køre om kap, når gymnasieeleverne skulle nå statsskolen til tiden.

Følg sporet frem til Kærgårdsvej, hvor Regionalrute 31 forlades. Drej til venstre og fortsæt til Silkeborgvej.

Tag cykelstien mod Lund over motorvejen. Fortsæt ad cykelstien rundt om rundkørslen.

Inden næste rundkørsel går en sti fra mod højre gennem en allé – det gamle banespor mod Lund. Fortsæt ad sporet til Jernbanegade. Her drejes til venstre og til højre ad Silkeborgvej. Man er nu tilbage ved P-pladsen i Lund.