Tørringbanen – 2. og 3. etape – Kørup, Vrønding og Flemming stationer

Tørringbanen – 2. og 3. etape – Kørup, Vrønding og Flemming stationer


Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

En folder med oversigt over de 9 etaper langs Tørringbanen kan hentes her: Tørringbanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 2./3.etape PDF

2. etape – Kørup og Vrønding stationer – ca. 8 km

Parkering ved Tamdrup Kirke.

Tamdrup Kirke
Opført i frådsten omkring 1125.
Den store kirke er gådefuld med sit rige udstyr og det gyldne alter med Popo, der omvender Harald Blåtand. Er det kongens eller bispens værk?
Er Harald Blåtands døbt her og kirken opført som mindekirke eller var den valfartskirke til Popos relikvier?

På marken vest for kirken har man fundet resterne af en stormandsgård.

Kør ned ad Tamdrup Kirkevej, hvor 2. verdenskrig kom tæt på.

Flystyrt den 29. april 1943
En engelsk 4-motors Short STIRLING blev skudt i brand af en tysk natjager på vej hjem efter mineudlægning i Østersøen. Flyet kom ud af kontrol, og styrtede ned på marken ved Kærgaard. Maskinisten og rygskytten reddede sig ud i faldskærm, men de 5 andre besætningsmedlemmer blev dræbt. Der står en mindesten i svinget ved gården på Tamdrup Kirkevej 7.

Bomberne bag laden
Ved en fejl smed et engelsk fly sine bomber på marken bag gården Lundgård, Tamdrup Kirkevej 28, Skt. Hans aften 1940 og 2 køer blev dræbt.
Dagen efter sprang endnu en bombe i haven og lavede stor skade på gården, men ingen mennesker kom noget til.

Kør til højre ad Røntoftevej og til venstre Ryesmindevej.

Vrønding St., Ryesmindevej 8 – 11,2 km

Vrønding Station 1962 (EDE)

”Banen er så småt ved at stige op mod den jyske højderyg. Og så nås Vrønding i km 10,9 kl. 9.04.
Vrønding ligner dog en stationsby i modsætning til det øde Kørup. Her er da forsamlingshus, telefoncentral, skole og et bibliotek, en filial ganske vist, men alligevel. Bygningen ligner de øvrige og er i mursten og skifer. Bortset fra stationsskiltet er her skiltet, der viser, at her er postekspeditionen og så er der på samme mur et blikskilt, der reklamerer for ugebladet ”Hjemmet”. Sidstnævnte skilt går igen på alle stationer” (Beskrivelse fra 1959 i Signalposten nr. 1 1981)

På hjørnet ved Trebjergvej ligger Vrønding Dyreklinik, som er den tidligere brugsforening.

Tag Vrøndingvej østpå mod Kørup. Banen løb parallelt med vejen lige nord for denne.

Vrønding Østermark – 9,7 km

Vrønding Østermark stoppested (BW)

Kørup Station, Bisgårdsvej 8 – 8,6 km

Kørup Station 1957 (IVASAG)

Ved den lille station blev der bl.a. læsset mælk fra Tamdrup Bisgård til mejeriet i Dortheasminde.
Indkørslen mod øst til Bisgårdsvej 7 ligger lige i banens linje.

Tamdrup Bisgaard
Tilhørte Århusbispen og kendt som Biskopgård indtil reformationen i 1536.
Herefter underlagt kronen og en overgang bolig for herredsfogeden.
Efter de dyre svenskekrige i 1600-tallet overgået til kongens kreditorer.
Hovedbygningen og laden er fra 1784, staldene i kampesten opført 1894/95,

3. etape – Flemming-Vrønding ca. 8 km

Parkering i nærheden af Flemming Station, Flemmingvej 31.

Flemming Station – 13,9 km

Flemming Station 1957 (IVASAG)

”Flemming er en typisk privatbane-station ved en lille by, hvor en bank, et andelsmejeri, en efterskole og et postkontor på stationen og en telefoncentral er hovedhjørnestenen i det daglige.” (Beskrivelse fra 1959 i Signalposten nr. 1 1981)

Kør østpå ad Flemmingvej mod Vrønding og straks til højre ad Hornborgvej. Til venstre ad Hornborg Møllevej og til højre ad Klaks Møllevej.

Klaks Mølle
Kendt siden 1610 som kornmølle.

I 1840’erne var her vadmelsstamperi og maltgøreri. Møllegården oppe på bakken er fra 1863, ligesom smedjen på den anden side af Bygholm Å.
De to-etages bygninger i gule mursten var tidlige bryghus med ølbrygning. Mølleriet ophørte omkring 1960 og der blev anlagt dambrug.

Tilbage ad Klaks Møllevej og til højre ad Hornborg Møllevej og op til

Flemmingvej. Efter skarpt venstresving fortsættes op ad ad Søndre Molgervej.

Vrønding by
Se beskrivelsen under 2. etape

Højre ad Ryesmindevej

Vrønding Station , Ryesmindevej 8
Se beskrivelse og billede under 2. etape

Venstre ad Røntoftevej – se resten af landsbyen, som byder på mange spændende huse

Forløb mod Flemming
Kør til venstre ad Sønder Molgervej og ned til Flemmingvej – banen løb nord for Flemmingvej inde på markerne. Flere steder markerer markskellene, hvor banen lå.

Mod nord kan man se den imponerende bakke Møgelbjerg.

S-sving v/Flemming
Lige inden man kører ind i byen slår vejen et kraftigt sving til højre og derefter til venstre. Dette S-sving er lavet så Flemmingvej kunne passere vinkelret på banen og nu gik banen syd for vejen ind gennem byen.

Flemming Station havde et godt opland med Hornborg, Hvirring og Korning.

Foderstoffen med den store tårnsilo kom først til byen i 1970.

Mejeriet er fra 1904 og modtog i 1916 3.88 mio kg mælk fra 196 leverandører der tilsammen havde 1750 køer.