Tag: Skoler

Lærkevej 1 – Degne og skole embedet

Der har mindst været tre skolehuse på stedet. De ældste kilder fortæller, at der i 1680 blev ansat en degn med tilladelse til at virke som dansk skolemester, og undervise i læsning og skrivning udover den obligatoriske katekismusundervisning, så på

Etiket:

Nebsager skole,- nu Hornsyld skole.

Den første skole i Nebsager sogn blev oprettet i 1711 efter tilskyndelse fra herremanden på Skerrildgård. Det var ofte skik at oprette skole for fæstebøndernes børn, og der var 6 fripladser for de allerfattigst af disse. Klasseværelset var indrettet i

Etiket:

Skolerne i Aale

Den første skole i Aale blev oprettet i 1741, men præcis hvor den lå vides ikke. På Aale Bygade nr. 19 – var der skole i tiden op til 1858, hvor man så byggede en ny skole på nr. 17.

Etiket:

Centralskolen

En pog er et gammelt ord for et barn eller en elev og derfor kom vejen ved skolen til at hedde Pogensvej. Aales hovedskole og 2 forskoler samlede man i 1954-56 i en ny centralskole. Skolen er tegnet af arkitekt

Etiket:

De Stærke Jyders Privatskole i Gammel Sole

Skolen her blev bygget i 1907 som forskole til den skole, der allerede lå på den anden side af vejen. Privatskolen havde omkring år 1900 to klasser med hver ca. 40 elever og med udsigt til fortsat stigning, gik man

Etiket:
Top