Vrigsted Efterskole

Stående foran Vrigsted Efterskole ses det tydeligt – på om- og tilbygninger – at stedets historie rækker længere tilbage end til 1997, hvor Vrigsted Efterskole blev oprettet.

Den nuværende skole er en efterskole for normalt begavede ordblinde unge mennesker.
Den blev oprettet i et samarbejde mellem en gruppe af lokale initiativtagere og landsorganisationen ”Ungdommens Vel”.

Grundidéen var at styrke unge med alvorlige læse- og staveproblemer til et almindeligt uddannelses- og ungdomsliv og pegende frem mod et voksenliv med flere valgmuligheder og større chance for at lykkes som menneske.

Dr. Sell’s Minde, ca. 1940
Dr. Sell’s Minde, ca. 1940

Dr. Sells Minde
Efterskolens start i 1997 var betinget af lukningen af epilepsiplejehjemmet ”Dr. Sells Minde”, der havde haft til huse i bygningerne fra 1938. Epilepsiplejehjemmet var en selvstændig institution under Kolonien Filadelfia i Dianalund på Sjælland.

Før den moderne behandling kunne en epileptikers plejebehov let overstige, hvad en almindelig familie kunne klare. Der trådte Dr. Sells Minde til. Institutionen blev nedlagt i 1994 og de sidste beboere overflyttet til Stormly i Klakring. Men Dr. Sells Minde var ikke den første institution på stedet.

Vrigsted Højskole med en for længst nedrevet bygning i forgrunden. Den skal over tid have rummet både forsamlingshus, gymnastikhus, håndværkerafdeling og friskole, ca. 1900.
Vrigsted Højskole med en for længst nedrevet bygning i forgrunden. Den skal over tid have rummet både forsamlingshus, gymnastikhus, håndværkerafdeling og friskole, ca. 1900.

Vrigsted Højskole
Vrigsted Højskole blev oprettet – som aktieselskab – i 1866 af grundtvigske bønder på egnen og med Lorens Maltesen som forstander.

Højskolens start – 2 år efter nederlaget ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland – bar præg af holdningen: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes.” Maltesen udtrykte højskolens formål: ”Du skal finde dig selv som kristen, kende dig selv som dansk og øge din kundskab, så du kan udføre din gerning blandt de bedste”.

I 1879 var skolen så velfunderet, at Maltesen overtog ejerskabet og drev skolen videre for egen regning. Op mod 1900 var der stor fremgang i søgningen til skolen, der fra starten også rummede friskole og agerede forsamlingshus. Begge delfunktioner blev nedlagt før 1900, idet Vrigsted Forsamlingshus blev oprettet og Vrigsted Skole fik en virkelig dygtig lærer i Anders Jørgensen.

1. verdenskrig medførte døden for mange højskoler – også Vrigsted Højskole. I 1919 blev skolen solgt og den nye forstander – og flere efter ham – forsøgte med efterskole og landbrugsskole på stedet, men uden held. 1938 blev tanken om en fri skole i Vrigsted ”lagt i mølpose” – foreløbigt!

Se: Vrigsted Efterskole