Barrit Andelsmejeri

Barrit Andelsmejeri blev indviet i 1887.

Placeringen overfor Horsens-Juelsminde Jernbanes station (Brølbæk 12) var afgørende: at læsse en godsvogn med oste tog 2-3 dage, hvor ostene blev kørt fra mejeriet til stationens læsserampe på store trækvogne.

Horsens-Juelsminde Jernbanen var færdigbygget i 1884.

Barrit Andelsmejeri, ca. 1900
Barrit Andelsmejeri, ca. 1900

Allerede i 1892 havde Barrit Andelsmejeri 232 leverandører, der til sammen havde 1450 køer, der gav 1.750.000 kg. mælk.

At arbejde med mælken – her Breth-firlingerne, der henter returmælk, ca. 1940
At arbejde med mælken – her Breth-firlingerne, der henter returmælk, ca. 1940
Mejeriet gav arbejde til 6-8 personer i produktionen plus et antal mælkekuske, hvor husmænd kunne få en kærkommen biindtægt ved at køre mælk til mejeriet.

Det oprindelige mejeri blev nedrevet og erstattet af det nuværende i 1930-erne.

Barrit Andelsmejeri var det største og almindeligt anerkendt som det bedst fungerende mejeri i Bjerre Herred.

Ved 125-årsjubilæet i 2012 havde der kun været ansat 5 mejeribestyrere – Nr. 2: H.C. Hansen var bestyrer i 41 år. Mejeriet fik mange hædersbeviser og medaljer for fremragende produkter op gennem årene.

Mindre mejerier fik i slutningen af 1960-erne problemer med at overleve, så man dannede Bjerre Herreds Mejeriselskab.

Produktionen koncentreredes efterhånden i Barrit, der i 1987 var det eneste tilbageværende mejeri.

Medarbejdere ved Barrit Mejeri, ca. 1948.
Medarbejdere ved Barrit Mejeri, ca. 1948.

Selvom mejeriselskaberne yderligere fusionerede i koncerner – Mejeriselskabet Dan-mark/MD-Foods/ARLA – der efterhånden også blev internationale, fastholdt man i Barrit andelsstrukturen. Dette på trods af, at der i 1999 kun var 27 andelshavere, der indvejede 4.8 mill. kg. mælk. Man overlevede på en højkvalitets nicheproduktion af flødeoste.

Andelsbevægelsen var den vigtigste faktor i udviklingen af Danmark fra et tilbagestående landbrugsland til et moderne industrisamfund, hvor landets eneste råvare – landbrugs-produkterne – blev bearbejdet, forædlet og solgt over hele verden. Denne historie er Barrit Mejeri med sin nicheproduktion af flødeoste stadig en del af.

Se: Barrit Mejeris hjemmeside

Kort med placering af QR-historier i Barrit/Vrigsted og omegn.