Barrit Skole

Over Barrit Skole
Fra meget gammel tid ejede Barritskov Gods skolen og jorden omkring den. Jorden havde gårdstørrelse, så læreren kunne leve af dyrkningen.

I 1814 kom den første lov for folkeskolen, der satte nye rammer og mål for opdragelsen. Nu skulle børnene lære noget, så de blev fordelt på 2 klasser, der gik i skole 6 timer hver anden dag.

Den gamle Over Barrit Skole fra 1856, akvarel fra 1930.
Den gamle Over Barrit Skole fra 1856, akvarel fra 1930.

Skolen i Over Barrit havde en særstilling som ”kirkebyskole”, hvor læreren normalt også var kirkesanger. Lærerembedet i Over Barrit var lønmæssigt et af de bedste i Bjerre Herred – 1858: 553 Rigsdaler/år.

Den nye Over Barrit Skole, 1932-1956 – nuværende Børnehaven Tjørnebo
Den nye Over Barrit Skole, 1932-1956 – nuværende Børnehaven Tjørnebo

En lærer ud over det sædvanlige:
J.P. Aabo Kristensen (lærer 1895-1928) blev et folkeligt aktiv i sognet og fremhævedes som ”en åndelig fører”: Han var en meget dygtig lærer og kirkesanger og derudover medstifter, formand og bestyrelsesmedlem i talrige foreninger og råd. Han magtede også at samle den konfirmerede ungdom til både aftenskole og -møder.

Barrit Centralskole blev opført sammen med Sognegården i 1956, og her samlede man børnene fra Over Barrit, Breth, Barritskovby og Staksrode skoler, og i 1970 også fra Vrigsted Skole. Nogle år i 1960-erne var der realafdeling på Barrit Centralskole Skole; men den blev nedlagt i 1969 i forbindelse med den første kommunesammenlægning.

Centralskoletankens grundidé var at løfte undervisningen ved hjælp af bedre faciliteter, faglokaler, mere undervisningsudstyr, flere lærere med forskellige pædagogiske og faglige specialer og klare beskrivelser af undervisningens indhold – alt sammen noget som den lille skole med én lærer kunne have svært ved at konkurrere med.

Barrit Centralskole, ca. 1970.
Barrit Centralskole, ca. 1970.

Barrit Skole
Barrit Centralskole blev til ”Barrit Skole” omkring den første kommunesam-menlægning og dannelsen af Juelsminde Kommune. Skolen udvidedes 1969 med en fløj mere – Fynsfløjen – flere klasselokaler, faglokaler, lærerværelse og bibliotek, og der kom børnehaveklasse og skolefritidsordning til. Med BKI-Centerets dannelse i 1995 og udviklingen af samarbejde mellem skole, børnehave og kulturcenter fremstår Barrit Skole som et moderne undervisningsmiljø.

Kort med placering af QR-historier i Barrit/Vrigsted og omegn.