Vesterby holdeplads – Øksenhavevej 6

Vesterby holdeplads – Øksenhavevej 6
Her går turen forbi - Vesterby holdeplads

Fra Juelsmindebanens højest beliggende station i Barrit (70 m.o.h.), faldt banen hele vejen ned mod Juelsminde.

Efter trinbrættet i Gramtange nåede man banens ejendommeligste ekspeditionssted, Vesterby.

En mindre træbygning fungerede som billetsalgssted gennem hele banens levetid. Der var ikke ansat nogen jernbanemand, men ekspeditionen blev passet af købmanden eller hans kommis. Et lille skab inde i bygningen indeholdt billetter mv.

Oplandet var ikke så lille, og med flere store gårde, så i 1896 anlagdes et læssespor.
I 1930-31 var der 6000 rejsende herfra og 1200 t gods, mest kunstgødning og købmandsvarer.

Jernbaneuheld
Vejen fra Barritskov til Lottrup Ladegård skar banen ved Vesterby og her skete der flere alvorlige uheld.
Et af de værste skete 1. juledag i 1905, da toget fra Juelsminde ved Vesterby påkørte en mælkevogn og blev afsporet.

Familie-Journalen havde en reportage med billeder om uheldet og skrev:
1. juledags morgen kl. 5.59 da toget fra Juelsminde passerede overkørslen ved holdepladsen Vesterby, kom en mælkevogn kørende i trav over banelinjen. Kusken havde i mørket ikke observeret toget, som i det samme kom brusende med fuld fart og ramte hestene, der fuldstændig knustes. Kusken blev slynget af vognen og slap med mindre læsioner. Det er anden gang, at et lignende ulykkestilfælde er forekommet på Juelsminde Banen, og det er da at håbe, at der må blive truffet energiske sikkerhedsforanstaltninger.

Kilde:
B. Wilcke og P. Thomassen, Horsens Juelsminde Jernbane