Uge 42 – Juelsmindes arkitekt

Uge 42 – Juelsmindes arkitekt

DSC_0007 (1368x1362)

Juelsminde var en meget ung by, da Einar V. Schou købte Palsgård i 1908.

Byen voksede planløst frem på den fugtige strandeng og godsejer Schou henvendte sig derfor til arkitekt og kongelig bygningsinspektør J. Magdahl Nielsen.

De indledte et samarbejde, der i bl.a. førte til udgravningen af Svanedammen. Den opgravede jord kunne bruges til at hæve de omkringliggende arealer. Der blev suppleret med store mængder sand og grus fra bakkerne i skoven tæt ved.

Der blev kloakeret og plantet træer og for eksemplets skyld tegnede Magdahl Nielsen en række huse, der blev udlejet til funktionærer fra Palsgård. Nye huse skulle godkendes af Magdahl Nielsen og et krav om tegltage blev tinglyst på ejendommene.

De lokale mente ikke, der kunne vokse noget i den fattige sandjord, så Schou fik fat i en fynsk familie med grønne fingre. Igen skulle eksemplets magt benyttes og familien flyttede ind i et af Palsgårds nye huse.

Det hjalp – i løbet af få år bredte haveglæden sig i byen, og resultatet kan ses i dag, hvis man går en tur rundt langs vejene ved Svanedammen og Mindeparken.