Kildebjerget

”Kildebjerget” er opført ca 1900 som enkebolig for enkegrevinde Anna Olavia Scheel fra Barritskov slot.

Efter grevindens død i 1924, blev ”Kildebjerget” købt af en landmand.

Få år senere blev ”Kildebjerget” et privatejet børnehjem til ca 20 børn med Magelund som forstander. Fra 1949 og frem til 1978, blev hjemmet drevet af Kristelig Børneforsorg.

Kildebjerget

I 1979 overtog Vejle Amt ”Kildebjerget” og nye tilbygninger blev opført. I 1984 blev ”Kildebjerget Kostskole” indviet til brug for sent udviklede unge.

I sommeren 2013 ophørte Region Midt driften af hjemmet. ”Kildebjerget” er nu opkøbt til privat skoledrift af ”Østjyllands Privatskole”.

Stouby lokalarkiv