Rosenvold

Foran kystskrænterne, på det lave engareal ud mod Vejle Fjord få hundrede meter fra havet, opførte Karen Gyldenstjerne sit enkesæde Rosenvold i 1585.
Holger Rosenkrantz havde tidligere oprettet Rosenvold som hovedgård omkring 1570. Han havde erhvervet arealerne fra den tidligere røverborg ”Stagsevold”.

Borgruinen ses endnu i dag i skoven nordøst for Rosenvold, og blev antagelig nedbrudt af Dronning Margrethe d. I, i sidste halvdel af 1300-tallet.

I 1621 blev Rosenvold solgt til Ellen Marsvin til Holckenhavn, den tids store godssamler og Christian IV’s svigermor.

I 1630 blev Ellen Marsvin på kongens bud beordret til at afstå Rosenvold til sin datter Kirsten Munk, da hun var blevet forvist fra hoffet efter at have nægtet kongen adgang til sit kammer. Kirsten Munks arvinger måtte i 1660 sælge Rosenvold til Henrik Rantzau.

Rosenvold - før restaureringen i 1927
Rosenvold – før restaureringen i 1927

Rantzau-slægten er fortsat ejer af Rosenvold og har således været ejer af godset i næsten 350 år. Den nuværende ejer, Carl Johan Ulrik greve Rantzau, er den 17. i rækkefølgen.

Rosenvold set fra vest - Foto: Mogens Dam, 2012
Rosenvold set fra vest – Foto: Mogens Dam, 2012

www.rosenvold.dk

Stouby Lokalarkiv