Bråvej 6

Mtr. Nr. 12h – 28b

Ved at frastykke et stykke jord fra Bråvej nr. 4. og erhverve et stykke gadejord fra lodsejerne i Stenderup By var der lige plads til et hus.

Tegning af Søren Knudsen
Tegning af Søren Knudsen

Herpå opførte Murermester Niels Bornemann Christensen i 1932 dette i udseende meget specielle hus. Det skal bemærkes, at det var hans far murermester Peter Bornemann Christensen, der boede i Bråvej nr. 4, så sønnen fik husets have til byggegrund.

Niels Murer blev betroet mange byggeopgaver i Stenderup og omegn.

Bråvej 6 blev ved opførelsen indrettet med vandskyllende toilet uden at være forsynet med indlagt rindende vand. Det kom der først, da Stenderup fik vandværk i 1947.
Niels Murer som han blev kaldt, var praktisk anlagt så han tog en spand vand med sig når han gik på toilet.

I slutningen af Anden Verdenskrig var der indkvarteret tyske tropper i Stenderup Forsamlingshus og Missionshus. Kommandøren over de tyske soldater, der i øvrigt var præst af uddannelse, boede i huset Bråvej 6.

Bråvej 6

Et bryllup i krigens skygge

Ellen Iversen, der var hjemmesygeplejerske i Urlev-Stenderup kommune, havde sammen med ungkarl Rasmus Hansen, der boede Sdr. Aldumvej 5, besluttet at gifte sig den 4. maj 1945.

Da der efter vielsen i Stenderup Kirke skulle være bryllupsfest, og det for længst var bestemt at festen skulle holdes i Stenderup Missionshus var der et problem.

Ellen, der var fra Blans og havde gået i skole, da Sønderjylland var under tysk besiddelse kunne tale tysk.
Hun opsøgte den tyske kommandant i huset Bråvej 6 og fik udvirket, at missionshuset blev rømmet dagen før brylluppet og en større oprydning blev nu iværksat. Soldaternes liggehalm blev brændt og ammunition og andet gravet ned i haven.

Under bryllupsfesten indløb meddelelsen om at tyskerne havde kapituleret, hvilket bidrog til at aftenen blev ekstra festlig.

Sognets præst H. Dines Larsen udbrød i den anledning ”Nu synes jeg, at Rasmus Hansen skulle lade cigarkassen gå rundt”. Men det kunne Rasmus Hansen ikke, idet denne var tom.
De sammensparede rationer var opbrugte.