Bjerre Kro

Den ældste kro var ca. 300 år gammel, mens den nuværende hovedbygning er fra 1859, hvor kroen blev en “kongelig privilegeret kro”.

På en kongelig privilegeret kro kunne kongens embedsmænd spise og overnatte gratis. Til gengæld fik kroejeren lov til at brygge øl og brændevin (det gav en god indtægt). Der var også et stort landbrug til kroen.

I mange år, efter grundloven i 1849, afholdtes vælgermøder her. I 1930’erne -40’erne kom de ”fine” kørende i hestevogn fra Horsens for at spise søndagsmiddag og måske benytte keglebanen i krohaven. Hestene blev opstaldet i krostalden og passet af ”Kro-Søren”.

Bjerre Kro

Stalden væltede i en storm i 1999.

I 1930’erne havde kroen en udvendig trappe i gavlen, hvor der var en høkerbutik (købmand).

En gang om ugen kom der en frisør fra Horsens, og man kunne så blive klippet og barberet på kroen.

Først i 70’erne blev der etableret offentlig telefonboks i gavlen af krostalden.

Den mest kendte krokone var maleren Ingeborg Andersen, som – først sammen med sine forældre og siden alene, havde kroen i ca. 40 år. Der er stadig to af hendes vægmalerier i gildesalen. Ingeborg døde i 1978.

Den nuværende ejer, Niels Gerdsen, har haft kroen siden 1995.

I 2014 er det ikke længere lovligt at hedde eller være en ”kongelig privilegeret kro”.

www.bjerrekro.dk
www.bjerrelokalarkiv.dk