Bjerre arrest

Bjerre Arrest er opført i 1846 – som arrest og tinghus (en bygning, hvor der afholdes rettergang).

Bjerre Arrest 01

Fra 1923-1932 var bygningen udlejet til Horsens Tugthus, og fra 1939-1945 var den anneks til Statsfængslet i Horsens og blev efter befrielsen anvendt til fængsel for værnemagere.

De sidste fanger forlod arresten i 1956, hvorefter forsvaret havde bygningen til 1980-81.

Bjerre Arrest 02Søren Bundgård var den sidste fange, der blev henrettet fra arresten. Han var anklaget for mord på en 15-årig pige; han nægtede, men røbede sig til en “medfange”, som politiet indsatte.
Han blev dømt, og i 1858 kørt i hestevogn til Galgebakken på Bjerrelide for at blive halshugget. Undervejs råbte han til de tililende: “Bare rolig, der sker ikke noget før jeg kommer”.
Bjerre Lokalarkiv har hele beretningen.

I 2003 blev arresten solgt til en privat – den er handlet flere gange siden. Hovedbygningen er fredet.

www.bjerrelokalarkiv.dk