Stationsvej 1 – Stenderups- og omegns andels foderstofforretning

Den 25/3 – 1907 blev der i Stenderup afholdt stiftende generelforsamling i Stenderup og Omegns foderstofforretning. Efterfølgende meldte den sig ind i Jysk Andelsselskab for indkøb af foderstoffer, som i dag er en del af DLG.

Mælkevogn i 1930'erne
Mælkevogn i 1930’erne
I 1880 trak det op til landbrugskrise, da billig korn kom til vesteuropa fra USA og Sydrusland.

Trods store vanskeligheder og ringe offentlig hjælp lykkedes det de danske bønder at omstille deres drift fra kornproduktion til et højt specialiseret kvægbrug – ikke mindst ved hjælp af andelsbevægelsen.

Større kvæghold betød mere mælk, og der blev bygget lokale andelsmejerier. Der blev produceret Lurmærket smør og dansk bacon til eksport. Skummetmælken sammen med gårdens korn blev anvendt som svinefoder. Ligeledes steg efterspørgslen på foderstoffer, korn og frø pga. det større kvæghold.

I samme periode blev det anlagt jernbaner fra de større købstæder og ud i oplandet. Dette gav mulighed for en let transport af varer til og fra landbrugsområder. Landstationerne var forsynede med kreaturramper, svinefold og vejehus.

Foderstofforretningen 1977
Foderstofforretningen 1977