Aale Kirke

Aale kirke har smukt billedskærerarbejde og fine kalkmalerier
Aale kirke har smukt billedskærerarbejde og fine kalkmalerier
Åle kirke antages at være fra det 12. århundredes anden halvdel – altså over 800 år gammel.

Kirken er opført i romansk stil med små rundbuede vinduer og en syddør og en norddør, der var kvindernes. Vinduerne på nordsiden og kvindedøren er tilmurede.

Kirken har oprindeligt haft flade bjælkelofter, som hen imod reformationstiden er blevet erstattet af krydshvælvinger.

I 1774 er der indrettet et gravkapel med marmorsarkofager til Holger Sehested og Edel Margrethe Gersdorf. De blev flyttet til et nyt kapel mod nord i 1894.

Under kirkegulvet findes en krypt, en gravkælder med kister, der indeholder medlemmer af familierne Krabbe og von Unger.

Døbefonten antages at være oprindelig er udhugget af kampesten og prydet med fire stærkt fremspringende hoveder.

Prædikestolen menes at stamme fra Frederik d. III eller Chr. D. V og er udført i eg med rigt billedskærerarbejde.

Altertavlen er fra 1894. De malmstøbte alterstager fra ca. 1700 og alterkalken fra 1767.

Det første kapel fra 1916 blev erstattet af et større i 1968.

I 1934 fik Aale kirke skænket et kirketårn af Ole Troelsen, Lykkebjerg.

Muligheden for at se videoen på mobiltelefon er afhængig af mobilselskabets dækning i området.