En landsby fra jernalderen

Før etableringen af regnvandsbassinet foretog Horsens Museum en arkæologisk udgravning her på stedet i 2013. Ved udgravningerne fandt man sporene af to gårde fra jernalderen.

Fundene er nærmere beskrevet i Historisk Atlas: Jernaldergårde ved Åle

Se placeringen af QR-koder i Aale og omegn: Kort over Aale