Randgård

Når man ser Randgård, er det svært at se, at her er en meget gammel historie.

Men Randgård er en gammel ”enestegård”, der nævnes første gang i 1664. Enestegårdene har altid ligget udenfor landsbyfællesskabet, og ofte har de en særlig historie, der har været årsag til at gården lå for sig selv.

Randgård var fra starten bolig for en skovfoged under Boller Slot. Den første kendte fæster og skovfoged, Peder Christensen, havde mere skov en agerjord at leve af. Men der var også skov nok til, at 60 oldensvin kunne finde deres føde i den. I slutningen af 1600-tallet ønskede greven på Boller selv at overtage brugsretten til skoven, så den blev udskiftet med godt 5 ha. agerjord, Randgård beholdt dog noget skov.

I meget gammel tid (1700-tallet) havde Randgård ret til brændevinsudskænkning, hvilket andre steder i landet hang sammen med gårde – købmandsgårde, færgegårde – hvorfra der foregik handel eller færdsel over stranden. Det er der ingen optegnelser om i forhold til Randgård; men langt senere – omkring 1900 – var der dog en skibsplads, hvorfra der udskibedes træ fra skoven omkring gården.

I 1747 kom der ny fæster i Randgård, og i fæstebrevet kan man se, at en del af fæsteafgiften er 1/8 af fangsten af ål fra gårdens ålegård. Det er også første gang omfanget af skovfogedens job beskrives præcist: Han var skovens ordenshåndhæver og skulle holde øje med og anmelde tyveri af træ og ris, krybskytteri m.v. Han skulle også anvise hvilket træ bønder med ret til træ fra skoven måtte tage. Skovridderen var hans overordnede.

I 1830-erne blev skovfogedjobbet udskilt fra gården, der i mellemtiden var vokset til 35 ha.
Det gik godt for Morten Andersen, bonden på Randgård. I 1855 var han i stand til at købe gården til ejendom.

Randgård, ca. 1910.
Randgård, ca. 1910.

Op gennem 1900-tallet blev Randgård drevet som almindelig gård. Den var fra 1855 i samme families eje (dog afbrudt af en meget kort periode, hvor ejerskabet gik ud af familien), så betegnelsen ”slægtsgård” er fortjent.

I 2014 blev gården solgt til Barritskov.

Kort med placering af QR-historier i Barrit/Vrigsted og omegn.