Vrigsted Kirke

Når man står i Vrigsted Kirke, kan man ved selvsyn se, at man står i en af landets ældste kirker (opført 1125-1150). Man kan se kirkens udvikling gennem århundrederne, idet man ved sidste restaurering (2000) valgte at lade væggene stå med synlige partier af de oprindelige byggematerialer og med spor af ændringer og med rester af kalkmalerier, som kirken så ud i 1300, i 1600, i 1900, og som den ser ud i dag.

Vrigsted Kirke tegnet efter kirkens forhøjelse i 1875, men før tårnets forhøjelse i 1882.
Vrigsted Kirke tegnet efter kirkens forhøjelse i 1875, men før tårnets forhøjelse i 1882.

Kirken blev bygget af frådsten, som dannes hvor vand igennem årtusinder, afsætter kalk omkring småsten, plantedele o. lign.

Tårnet blev opført samtidig med kirken, hvilket dengang var usædvanligt. En meget smal trappe inde i muren fører op i klokketårnet.
I tårnet var indrettet et galleri eller herskabspulpitur, som var åbent ind mod skibet, og som gav herremanden mulighed for, uset af menigheden, at følge gudstjenesten.
Man kan undre sig over hvilken herremand? For galleriet blev slettet, da kirkens bjælkeloft i 1520 erstattedes af det nuværende murede hvælv.

Kirken hørte indtil slutningen af 1600-tallet under kronen/kongehuset og fra 1687 til 1909 blev den ejet af Barritskov. Fra 1909 overgik den til selveje.

Vrigsted Kirkes interiør, ca. 1900.
Vrigsted Kirkes interiør, ca. 1900.

I 1876 foretoges en stor restaurering af kirken hvor murene på skibet blev forhøjet, samtidigt blev det nuværende våbenhus bygget og den oprindelige indgang fra vest – i tårnet – blev tilmuret. Få år efter blev tårnet også forhøjet.

I 1960 gennemgik kirken en ny restaurering hvor der bl.a. blev indsat et nyt alterbord og kors – og kakkelovnen udskiftedes med et mere effektivt fyr. Den sidste restaurering skete i 2000, hvor man i samarbejde med Nationalmuseet fjernede pudslaget fra væggene. Der fremkom interessante kalkmalerier og bygningshistoriske træk, som man valgte at lade være synlige – således som kirken fremstår i dag.

På kirkegården er der flere interessante gravminder, og i det nordvestre hjørne af kirkegården er der en lille ”institutionsgravplads” med små gravsteder for beboere på det nu nedlagte epilepsiplejehjem Dr. Sell’s Minde – nuv. Vrigsted Efterskole.

Man kan høre om kalkmalerierne betydning og historie på en gratis app der kan downloades til en smartphone: ”Øret til væggen”.

Kort med placering af QR-historier i Barrit/Vrigsted og omegn.