Kategori: Stenderup

Bråvej 9 – Stenderup Teglværk og fabrikant villa

Stenderup kom på det industrielle landkort med teglværket, som var ejet af Jens Peter Jensen Rousthøj. Han begyndte i ca. 1845 med at lave teglsten på sin mark lige syd for kirken. Produktionen øges støt og rolig i takt med

Stationsvej 3 – Stenderup Jernbanestation (Horsens Juelsminde Jernbane)

I slutningen af 1800-tallet var hovedjernbanenettet i Jylland etableret og man gik i gang med at bygge sekundære baner med det formål at trække handel til de større byer. Horsens blev i disse år kendt, som et knudepunkt for privatbaner

Etiket:

Stationsvej 1 – Stenderups- og omegns andels foderstofforretning

Den 25/3 – 1907 blev der i Stenderup afholdt stiftende generelforsamling i Stenderup og Omegns foderstofforretning. Efterfølgende meldte den sig ind i Jysk Andelsselskab for indkøb af foderstoffer, som i dag er en del af DLG. I 1880 trak det

Etiket:

Gl. mejerivej 3 – Jernbane caféen

Et typisk eksempel på, hvordan man fastholdt arbejdskraft i byen. “Jernbane Cafen” kaldet, på grund af sin beliggenhed nær ved Horsens Juelsminde Jernbanen. Huset er opført i 1916 – 17 af teglværksejer N.P.Bech Stenderup Teglværk efter samme tegning som Hedenstedvej

Gl. Mejerivej 1B – Stenderups Andelsmejeri

Der er stiftende generelforsamling for Stenderup Andels Mejeri den 29/6 – 1902, men allerede den 6/2 – 1888 får mejeriforeningen i Stenderup skøde på matr. Nr. 8p. Sælger er Karen Rousthøj. Horsens Folkeblad beskriver starten, ved mejeriets 50 års jubilæum

Etiket:

Gl. Mejerivej 1A – Andelsfrysehus

Den 25/10 – 1949 afholdes et møde i Stenderups Forsamlingshus om oprettelse af et andels-frysehus. Forud for mødet var der foretaget en prøvetegning, der viste, at 70 havde tegnet sig som interesseret. Stenderup Frysehus lå i forbindelse med mejeriet, men

Hedenstedvej 44 – Handelsgartneri ”Solhjem”

Jorden er en udstykning fra Stenderupgård (Gård nr. 6). I 1917 køber gartner Chr. Petersen et stykke jord og opretter et frilandsgartneri. I dagligtale hedder han ”Solskin Petersen”. I 1941 køber gartner Svend Ejner Jensen, han er ungkarl og har

Hedenstedvej 41 – Distriksjordemoder

Huset er bygget på en udstykning af ”Nr. Aldum Østergård”. Skødet blev solgt til Vejle Amtskommune, der opfører distriktsjordemoderbolig på grunden. Den første jordemoder hedder Legart. I 1938 flytter jordemoder Karen Friis og hendes mand Karl Friis ind. Når Karen

Hedenstedvej 40 – Børstenbinder, Fransk Vask

Huset er bygget på en smal stribe jord der tidligere tilhørte ”Gård nr. 8”. Skødet til huset bliver solgt til Rasmus Pedersen i 1862. I mange år rummede huset 2 beboelser. Fra 1925 ejes huset af børstenbinder Christian Rasmussen (far

Hedenstedvej 39 – ”Fristed” – diskret ophold, karetmager, snedkerværksted, møbelfabrik

I forbindelse med at Teglværksejer N.P. Bech i 1917 sælger sit jord omkring Hedenstedvej mod Nr. Aldum udstykkes en del byggegrunde, og der dannes efterhånden en bydel, der bliver kaldt Fristed. Hedenstedvej 39 bliver bygget i den bydel. Det er

Hedenstedvej 36 – Vognmand, Lillebil

Carl Christensen og hans hustru Lise boede i starten på Hedenstedvej 25 i et lille træhus (i dag er det skalmuret, og med eternittag oven på paptaget), herfra drev de vognmandsforretning. I 1933 bygger Carl Christensen og Lise Hedenstedvej 36

Hedenstedvej 34 – Købmand

I 1930 bygger Elly og Niels Jensen hus på grunden og starter en købmandsforretning. Elly var udlært kommis i Stenderup Brugsforening. Niels Jensen laver lidt af hver, han kører bl.a. lillebil i en Ford fra 1929. Da krigen kommer, ophører

Hedenstedvej 30 – Vognmand, Lillebil og køreskole

Grunden bliver købt i 1946 af vognmand K. Møller Rasmussen og opfører senere et garageanlæg på grunden. Møller Rasmussen begyndte med at kører lillebil (taxa) der også blev suppleret med lastvognskørsel. Efter anden verdenskrig etablerede Møller en køreskole i kølvandet

Hedenstedvej 28 – Herreskrædderi

Niels Olsen Damkjær bygger i 1929 huset og her starter Damkjær Skrædderforretning. En god og solid virksomhed med en skræddersvend og fru Damkjær som medhjælp. Herreskrædder Niels Damkjær med barnebarn Niels og nabobarn Inga Dec. 1944[/caption]I huset boede Niels Damkjær,

Hedenstedvej 26 – Barber salon, slagteri udsalg og apoteker udsalg

Huset blev bygget i 1922 og købes i samme år af barber Christian Thomsen, der indretter salon i huset. Han sælger huset til Valdemar Julius Pedersen i 1928 og salonen bliver udlejet til barber og herrefrisør Knud Sørensen. Knud og

Hedenstedvej 25 – Tømrer og snedkerforretning

1922 – Grunden blev udstykket. Huset var oprindeligt et træhus med udvendig puds. Det blev opført af Jørgen Thomsen til sig selv og indeholdt både bolig og værksted. Det siges, at Thomsen var af den ”gamle skole”, der brugt håndtilhugget

Hedenstedvej 24 – Slagterbutik, slagterhus og hjemmesygeplejeske

I 1923 bygger Slagtermester Viggo Jensen er hus med butik og tilhørende slagterhus – Viggo drev forretningen sammen med sin kone Metha og her var slagterforretning i mere end 30 år. Viggo Jensen udtalte altid: ”jeg har kun det bedste”,

Hedenstedvej 21 – Sadelmager, Trikotageforretning

Huset bliver bygget til beboelse og saddelmagerværksted af Jens Rasmussen i 1916. Af og til kom byens børn og besøgte Jens Rasmussen for de syntes, det var spændende at se ham arbejde i værkstedet. Han fremstillede og reparerede seletøj, betrak

Hedenstedvej 20 – Købmand og brugsforening nr.1

Her havde Stenderups første brugsforening til huse. Huset blev bygget i 1892 og Hans Hansen starter købmandsforretning i 1898. Den bliver overtaget af Stenderup og Omegns Brugsforening i 1907. I 1932 flytter Brugsforeningen over på den anden side af Hedenstedvej.

Hedenstedvej 15, 17 & 19 – Savværk og tømrerforretning

I 1899 starter Peder Jacobsen en savmølle op på grunden, og flytter sin tømrervirksomhed, som han havde drevet fra ”Gadekærgaard” siden 1880, til Hedenstedvej. Han bygger Hedenstedvej 15 som privatbolig. Virksomheden sælges i 1909 til tømrermestrene Jens Jensen, Ørnstrup, og

Top